วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว สระแก้ว สมาคมนักข่าวจัดงาน “วันสื่อสารมวลชน 5 มีนาคม 2563พร้อมร่วมทำงานสื่อ


ข่าว สระแก้ว สมาคมนักข่าวจัดงาน “วันสื่อสารมวลชน 5 มีนาคม 2563พร้อมร่วมทำงานสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมยังเชื่อมสื่อไทย-กัมพูชา

*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันนี้ โรงเรียนอนุบรรพต ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ นำคณะโดยมีนายวทัญญู สังข์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบรรพต ร.อ.อิทธิพัทธ์ ทองคำ นายทหารสวัสดิการ มทบ.19นายบรรพต ศรีพรม กำนันตำบลบ้านใหม่หนองไทรนายสมศักดิ์ สารการ  นายกสมาคมนักข่าว นักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ประธานศูนย์ข่าวสื่อมวลชนอาเชี่ยนสระแก้ว นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองเด็ก โรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการพัฒนาโรงเรียนที่มีเด็กต่างสัญชาติจำนวนมากโรงเรียนทางรอดสำหรับเด็กที่ถูกยุบ ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเมินคุณภาพการศึกษา

*****นายสมศักดิ์ สารการ  นายกสมาคมนักข่าว นักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ประธานศูนย์ข่าวสื่อมวลชนอาเชี่ยนสระแก้ว เปิดเผยว่า กำหนดจัดงานวันนักข่าว ประจำปี  2563  วันจันทร์ที่  5 มีนาคม  2563 กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ณ โรงเรียนอนุบรรพต  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมเปิดงาน มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท รับการตรวจรักษาโรคทั่วไป หน่วยทหารตัดผมชายจาก มทบ19และกรมทหารพรานที่13 ให้บริการผู้ปกครองและนักเรียน ชมการเล่นดนตรี  การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก มอบอุปกรณ์อุปกรณ์การกีฬาและโทรทัศน์ 32 นิ้ว เพื่อการศึกษา ส่วนภาคค่ำ เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์วันนักข่าว ณ ห้องอาหารวังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป นำสื่อไทยและกัมพูชา กล่าวภายหลังการเปิดงานวันนักข่าว  คณะสื่อมวลชนได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อไทยและกัมพูชา เนื่องด้วยวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว และ สมาคมนักข่าวนักสื่อสารฯ ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีที่ผ่าน ผู้สื่อข่าวได้มาใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆของสื่อไทยและสื่อกัมพูชา ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันนักข่าว จึงได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของนักข่าวในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจย เพื่อพบปะพูดคุยกับแหล่งข่าว จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าว กับแหล่งข่าวต่างๆ เป็นต้นทุกคนจะร่วมกันทำงานในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมดังกล่าว

*****นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า ขอชมเชยคณะกรรมการสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดให้มีการรำลึกถึง ครู อาจารย์ ที่เป็นผู้ฝึกสอนให้วิชาการเรียนรู้ทางนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสื่อสารมวลชนด้านการทำงานรับใช้สังคมเป็นตัวแทนของประชาชนอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของชาติบ้านเมือง ถือเป็นกิจกรรมจัดงานจะจัดขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความอบอุ่นสร้างสายสัมพันธ์ในวันนักข่าว ซึ่งเป็นวันนักข่าว ทางหน่วยงานจังหวัดสระแก้วขอฝากสื่อทุกแขนงทั้งสื่อไทยและกัมพูชา ช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาหาต่างๆกับภาครัฐ  การเสนอข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากกฎยุตโซเซียลได้เอื้ออำนวยให้หนังสือพิมพ์ทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นและประชาชนได้รับทราบข่าวสารทันเหตุการณ์

 

 

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net