วันที่ เสาร์ มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ สระแก้ว ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าฯ สระแก


ข่าว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ สระแก้ว  ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าฯ สระแก้ว ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จากพิษ โควิด19

*****เช้าของวันนี้นางราตรี แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายวรพันธุ์ สุวณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอปัญหาของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*****นางราตรี แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้แต่ละประเทศได้ประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวรวมทั้งประเทศไทย จากมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั่วประเทศและทั่วโลก  จากนั้นได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปยังนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการธุรกิจ ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว จากการประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการจากตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ พบว่าผู้ประกอบการด้านบริการนำเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจำหน่าย(Agency)ผู้ประกอบการถูกยกเลิกการเดินทางโดยสิ้นเชิง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่  อาทิ รถบัสเช่าถูกยกเลิก ร้านอาหารถูกคณะทัวร์ที่จองไว้ยกเลิก บางร้านไม่มีผู้มาใช้บริการซึ่งต่างจากก่อนที่จะมีข่าวการแพร่ระบาด ร้านค้าของฝากของที่ระลึกขาดรายได้ ประชาชนที่ค้าขายสินค้าพื้นบ้านแก่นักท่องเที่ยวไม่สามารถขายของได้ ทำให้ขาดรายได้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย จึงได้ยื่นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการจากปัญหาอันเนื่องจากเหตุที่เกินควบคุมและไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการ 2 ข้อ ดังนี้  ข้อเสนอแรก ขอให้มีการพักชำระหนี้ เช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่สถาการณ์ที่รับรองได้ว่าไม่มีการระบาด โดยการประกาศจากรัฐบาล ,ให้มีการเจรจาเพื่อคืนเงินมัดจำจากคู่ค้าเพื่อลดการแบกรับภาระหนี้ แบบคืน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีข้อยกเว้น , จัดให้มีการเจรจาระหว่างผู้เช่าผู้ให้เช่าเพื่อขยายเวลาการชำระค่าเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี และขอให้รัฐบาลปรับลดอัตราการเก็บภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

*****นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวต่อว่า ข้อเสนอที่สอง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการซบเซาหรือวิกฤต ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทางสมาคมฯ ขอจัดทำโครงการเพื่อระดมสมองผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดสระแก้ว เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง พัฒนามาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมโยง โดยจัดในลักษณะประชุมเพื่อระดมความเห็นในทุกกลุ่ม จากนั้นให้มีการเดินทางสำรวจร่วมกันในจังหวัดด้วยคนในจังหวัดเอง เพื่อไม่ให้กิจกรรมนิ่งจนเกินไป โดยดำเนินการภายใต้มาตรการที่ควบคุมได้โดยใช้งบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,กิจกรรมต่างๆ ควรอนุโลมหากมีมาตรการคัดกรองและป้องกันที่เชื่อถือได้ , จังหวัดสระแก้วจัดทำโครงการเพื่อประสานความร่วมมืออย่างบูรณการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการประสานอย่างคลอบคลุมและส่งผลต่อประชาชน ผู้ประกอบการในทุกด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม ได้ต่อไปโดยใช้งบประมาณของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมของกลุ่มคนที่ไม่ใหญ่มาก แต่ให้มีความถี่ในการเดินทาง เกิดการใช้จ่ายถึงจะไม่มากแต่ก็สามารถสร้างกำลังใจให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ งานท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

*****นายณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ บริษัท มาตาทัวร์ จำกัด และกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมาก ต้องแบกรับต้นทุน  ถูกยึดมัดจำ เนื่องจากมีการตกลงที่จะเดินทางและมีการชำระเงินค่ามัดจำตามกฎหมาย แต่เมื่อรัฐบาลหรือประเทศนั้นได้มีมาตรการห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดหรือห้ามเดินทางเข้าประเทศ และต้องมีการกักตัวเพื่อคัดกรอง เฝ้าดูอาการในระยะฟักเชื้อ ทำให้ถูกยึดมัดจำทั้งหมด บางรายมีการชำระเต็มจำนวนก็ไม่ได้รับเงินคืน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก รถบัส รถตู้ถูกยกเลิก อีกทั้งค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เป็นยอดเงินที่สูงในแต่ละเดือน ส่งผลกระทบมากจนเครียด จึงขอให้รัฐบาลมีมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ออกมา" เราเสียภาษีให้ปีละเป็นหมื่นเป็นแสนบาท ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการทุกหน่วย แต่เมื่อประสบปัญหาอย่างนี้อยากให้รัฐบาลมาถามไถ่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือมาสอบถามถึงผลกระทบ ออกมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ผู้ประกอบการอย่างเราบ้าง เพื่อจะได้เดินหน้าต่อหลังสถานการณ์ดีขึ้น"

*****นายวรพันธุ์ สุวณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ส่งผลกับภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาคต่างๆ เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศคู่กับการส่งออก หลังจากที่ได้มารับฟังปัญหาของภาคธุรกิจท่องเที่ยวสระแก้วแล้ว จะรีบส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ทราบถึงความเดือดร้อนและผลกระทบต่างๆ จากโรคโควิด19 ซึ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยากับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และต้องยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงไปทั่วโลกขนาดนี้

 

*****ดร.สว่าง ทองไพ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ในช่วงที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นายกรัฐมนตรีออกมาตรการขอให้งดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชน ทำให้ผู้ประกอบการและสังคมเกิดความเครียด น่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ได้ผ่อนคลาย ในขณะที่สมาคมฯ เองก็จะใช้ช่วงเวลานี้ Reset ตัวเอง เอาวิกฤติเป็นโอกาส ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่องเที่ยว วัฒนธรรม มาร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนทำ SWOT หาจุดอ่อน จุดแข็ง พัฒนามาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมโยง โดยจัดในลักษณะประชุมเพื่อระดมความเห็นในทุกกลุ่ม จากนั้นให้มีการเดินทางสำรวจร่วมกันในจังหวัดด้วยคนในจังหวัดเอง เพื่อไม่ให้กิจกรรมนิ่งจนเกินไป โดยดำเนินการภายใต้มาตรการที่ควบคุมได้โดยใช้งบของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกลยุทธ์ในการเดินหน้าต่อหลังสถานการณ์โรคดีขึ้น

*****จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก เปิดเผยว่า สถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่ต่างจากภาคธุรกิจอื่นๆ เหมือนกันทั่วประเทศ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอด ตอนนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ จังหวัดนครนายกก็ได้สะท้อนปัญหามาเหมือนกัน โดยเฉพาะอยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องค่าจ้างแรงงาน ในขณะที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ จังหวัดสระแก้ว ได้สะท้อนปัญหาและยื่นข้อเสนอถึงผู้บริหารระดับประเทศผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดใน 2 ประเด็น คือ อยากให้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและต้องการระดมสมองผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้การมีส่วนร่วม และขอให้อะลุ่มอล่วยกิจกรรมบางอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net