วันที่ เสาร์ มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว สระแก้วเปิดงานชมพู่หวานของดีคลองหาด พร้อมตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันไวรัสโคโ


ข่าว สระแก้วเปิดงานชมพู่หวานของดีคลองหาด พร้อมตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เที่ยวงาน

*****ของวันนี้ ที่ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด พร้อมทั้งแจกผ้าปิดจมูกให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งมีพิธีเปิดในค่ำวันที่ 6 มีนาคม 2563 และงานมีไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยภายในพิธีเปิดมีการมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยงานชมพู่หวานของดีคลองหาดในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 เป็นการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชไร่ พืชสวนของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชนในหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอคลองหาด ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และยังอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและยังจัดให้มีการออกร้าน แสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และมีผู้ประกอบการร้านค้าขายสินค้าอีกด้วย อีกทั้งก่อนเข้างานได้มีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาเที่ยวงานและภายในงานมีการสาธิตการทำผ้าปิดจมูกใช้เองด้วย

*****นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่อำเภอคลองหาด มีผลไม้มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชมพู่คลองหาด ซึ่งขณะนี้ได้จดทะเบียน จีไอ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอย่างอื่นอีก เช่น ลำไย มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยไข่ ผักปลอดสารพิษ เพราะคลองหาดมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งเรื่องดินและน้ำ และเป็นแหล่งเพาะปลูกในเรื่องเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ ผลไม้ที่โดดเด่นของคลองหาด คือ ชมพู่เพชรคลองหาด ปกติผลจะเป็นสีแดงมาก หวานฉ่ำ

*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำหรับการเปิดงาน "ชมพู่หวาน ของดีคลองหาด" พร้อมทั้งแจกผ้าปิดจมูกให้แก่ผู้มาร่วมงานสำหรับงานนี้มีไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 ภายในพิธีเปิดมีการมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยงาน "ชมพู่หวาน ของดีคลองหาด"เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชไร่ พืชสวนของเกษตรกร อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชนในหมู่บ้าน และตำบลต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอคลองหาด ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการออกร้าน การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และมีผู้ประกอบการร้านค้า ขายสินค้า อีกด้วย โดยก่อนเข้างาน ได้มีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาเที่ยวงาน และภายในงานมีการสาธิตการทำผ้าปิดจมูกใช้เองด้วย ชมพู่คลองหาด ที่ขณะนี้ได้จดทะเบียน GI เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอย่างอื่นอีกมากมาย เช่น ลำไย มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยไข่ ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ เพราะคลองหาด มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องดินและน้ำ และเป็นแหล่งเพาะปลูกในเรื่องเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ ผลไม้ที่โดดเด่นของคลองหาดดังกล่าว

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net