วันที่ อังคาร มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อใคร?ยังไม่ได้ศึกษา ฉะนั้น


Spell —Misspell! 10 March 2563 06:58
“เมื่อถึงที่ต้องอด หรือต้องสู้ตาย เราต้องควรระลึกฟังธรรมะ หลวงปู่ กันไว้บ้าง”
บัตรประจำตัว ...........

“โย นิรุตฺตึ น สิกฺเขยฺย
สิกฺขนฺโต ปิฏกตฺตยํ
ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย
วเน อนฺธคโช ยถา ๚”

“บุคคลใดไม่ได้ศึกษาคัมภีร์นิรุตติ อันเป็นหลักภาษาก่อน บุคคลนั้น เมื่อศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ย่อมสงสัยทุกๆบท ดุจช้างไพรตาบอดเที่ยวไปในป่า ฉันนั้น”

“นิรุตติ์บ่ขีดเขียน
หวังเพียงเพียรเรียนพระไตรฯ
ทุกๆบทย่อมสงสัย
ดุจช้างไพร ไร้ดวงตา”

พระเถระภาษิต (พระโมคคัลลานะมหาเถระ)
“Dai Yong Khwam Son Chai”
— TH

... ได้ช่วยหันความสนใจ คือได้โยงความสนใจ กล่าวฉะนั้น เมื่อจะต่อที่ใดไปแล้ว ให้มาต่อทางศาสนา เป็นอันว่า ได้ทำความไม่ละทิ้งเปล่าๆ กลับคืนเป็นประโยชน์ และตั้งความที่จะไม่เสื่อมสูญ ให้เกิดแก่ สารัตถะของพระบวรพุทธศาสนาได้เป็นอันดี ...

 [see YouTube]

EN —

... Helped turn the attention Meaning sharing his interest. Therefore, when going anywhere To come to be religious, that he did not give up Returned to be useful And determined that it would not deteriorate to the essence of the Buddha's teachings ...

โดย 351_ID

 

กลับไปที่ www.oknation.net