วันที่ อังคาร มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว ผู้ว่าฯ สระแก้ว ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เตรียมรับมือโควิด 19


ข่าว ผู้ว่าฯ สระแก้ว ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เตรียมรับมือโควิด 19

*****เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันนี้ 10 มี.ค.63 นายวรพันธุ์ สุวณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พญ.อรรัตน์ จันทร์ เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ เพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว โดยได้นำเสนอประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พร้อมบทบาท หน้าที่ และการดำเนินการควบคุมโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกมาทั้ง 3 ฉบับ ,นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของจังหวัดสระแก้ว ,เตรียมความพร้อมฯ กรณี COVID-19สระแก้ว นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการบริหารจัดการดูแลแรงงานชาวไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ด้วย

*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ครั้งที่ 1/2563 สถานการณ์ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัดสระแก้ว ทั้งจากโรงพยาบาล จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและบ้านเขาดิน ยังไม่มีรายงานพบผู้ต้องสงสัยหรือติดเชื้อโรคนี้แต่อย่างใด ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านได้บูรณาการร่วมกันตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้าประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อรับทราบสถานการณ์และองค์ความรู้การระบาดของโรค มาตรการการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ การบริหารจัดการสาธารณภัยจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งรับทราบถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)และแผนการเตรียมความพร้อม บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขอประชาสัมพันธ์ไปทุกส่วนราชการ โรงเรียน สถานประกอบการ สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน สื่อมวลชน หอกระจายข่าว ช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องโรคนี้ให้ประชาชนเข้าใจไม่ให้ตื่นตระหนก ให้ดูแลสุขภาพตนเอง คนครอบครัวและในชุมชน ถ้ามีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย และเดินทางมาจากประเทศจีนหรือประเทศที่มีการระบาดของโรค รวมทั้งมีญาติหรือได้สัมผัสกับคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนก็ให้ไปพบแพทย์และบอกประวัติว่าเคยเดินทางหรือสัมผัสกับบุคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวด้วย สำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมืออย่างเคร่งครัด ไม่นำมือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสใบหน้า สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net