วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โคโรนาไวรัสกับไข้หวัดใหญ่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร


โคโรนาไวรัสกับไข้หวัดใหญ่  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 
 
 
 
 
 
ภาวการณ์ในประเทศไทยขณะนี้  สิ่งสำคัญที่ทุกคน
ควรรู้ เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19) กับไข้หวัดใหญ่ 
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  จะได้คอยสังเกตตัวเอง
ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิด
 
 
VOA  ภาคภาษาไทย  ได้นำเสนอวีโอเอวิดีโอ
"โคโรนาไวรัส กับ ไข้หวัดใหญ่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร"
ให้ทราบ  โดย CORNER REED ชาวอังกฤษในเมืองอู่ฮั่น 
ผู้เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสจะได้มาอธิบายให้ทราบ

ขอเชิญชมวิดีโอ
"โคโรนาไวรัสกับไข้หวัดใหญ่  เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร?"
1:28 นาที

 
 
 
 
 
***
ที่มาข้อมูลและภาพประกอบ :
VOA ภาษาไทย
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net