วันที่ จันทร์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Interior Architecture & Interior Design (ข้อมูลมหาลัยที่รับ)


สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าคณะสถาปัตภายในหรือออกแบบตกแต่งภายในพี่มีมหาลัยที่เปิดรับมาให้น้องๆได้เลือกดูไว้ก่อนนะครับจะได้เป็นการศึกาผลคะแนนล่วงหน้า...

รัฐบาล

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

   - สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

4. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  - สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

8. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

9. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิยาเขตเพาะช่าง)

  - สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

10. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

  - สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

เอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 - สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

2. มหาวิทยาลัยรังสิต

- สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- สถาปัตยกรรมภายใน

4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 - สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ชื่นชอบมหาวิทยาลัยไหนก็เล็งเอาไว้ได้เลยนะครับถ้ามีอะไรจะปรึกาพี่ติดต่อผ่านทางเมลล์นะครับ...

โดย TERY

 

กลับไปที่ www.oknation.net