วันที่ เสาร์ มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนวคิดรู้สึกและวิธีปฏิบัติในการปิดเมือง


สิทธิต้องคู่กับหน้าที่ ฉะนั้นจงถามและอย่าถามในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันว่า อย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้ท่าน จงถามว่าท่านจะทำอะไรให้แก่ประเทศชาติของท่าน เมื่อประชาชนทำหน้าที่ให้แก่รัฐตามสถานะของตน รัฐก็มีสิ่งที่จะนำมาสนองแก่สิทธิของประชาชน ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันทำเหตุแล้วรัฐจะเอาผลอะไรมาสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้นถ้าหากจะเรียกร้องสิทธิก็อย่าลืมถามหรือสำรวจตัวเองก่อนว่าได้ทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยดีหรือไม่หากจะเรียกร้องสิทธิก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีด้วย ผู้ที่รู้จักหน้าที่พร้อมทั้งทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องนั่นแหละคือผู้ที่จะนำสิทธิไปใช้อย่างถูกต้อง

 

เสรีภาพกับความรับผิดชอบ 

เสรีภาพอย่างต่ำที่สุดคือ เสรีภาพของคนที่เข้าใจว่าทำอะไรๆก็ได้ตามชอบใจ

สูงขึ้นมาหน่อยคือ คนที่บอกว่าทำได้ตามชอบใจแต่ต้องมีขอบเขต ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ความหมายที่สูงขึ้นไปอีกคือ มองว่าเสรีภาพของตนสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่น ต้องไม่ใช้เสรีภาพของตนในลักษณะที่เป็นการลิดรอนหรือทำลายเสรีภาพของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ผู้อื่นด้วย เมื่อต่างก็มีเสรีภาพเท่ากันแล้วจะทำให้เกิดความพอดีขึ้นเรียกว่าเสรีภาพที่ถูกจำกัดโดยสมภาพหรือความเสมอภาคกัน ทุกคนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความคิดความรู้สึกและการกระทำของตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะใช้เสรีภาพในการกระทำหรือแสดงอะไรออกไป และหลังจากที่กระทำหรือแสดงอะไรออกไป ถ้าหากทุกคนสามารถแสดงความผิดชอบในส่วนของตัวเองทั้งก่อนและหลัง 100%  โลกก็จะปราศจากการเรียกร้อง ถามหาสิทธิเสรีภาพจากผู้อื่นโดยอัตโนมัติ

 

การมาของไวรัส COVID-19 ถือเป็นการส่งสัญญาณที่จะผลิกโฉมรูปแบบการใช้ชีวิต คุณภาพชีวิต คุณลักษณะทางสรีรวิทยา ชีววิทยา ธรณีวิทยา สภาพอากาศ เวลา สภาพแวดล้อมและคุณสมบัติในทุกๆด้านของโลกที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเค้าโครงเดิมอีกต่อไป

 

จุดประสงค์หลักของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองไทยแยกออกเป็นสองส่วนคือ ใช่และไม่ใช่การทำให้เกิดการตาย ความหมายคือ ไม่ใช่การทำให้เกิดการตายทางด้านร่างกาย แต่เป็นการตาย-เกิดใหม่ความคิดความรู้สึกและการกระทำ การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยก็เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนไทยจำนวนมาก ซึ่งมีเพียงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ยอมรับการตาย-เกิดใหม่ทางความคิดความรู้สึกและการกระทำของตัวเองโดยคำนึงถึงการใช้สิทธิหน้าที่เสรีภาพและความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความสมดุลภายในตัวเองและสังคม แทนที่การเรียกร้องถามหาสิทธิหน้าที่เสรีภาพและความรับผิดชอบของผู้อื่น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตในอนาคต

 

#change

โดย Enlightened

 

กลับไปที่ www.oknation.net