วันที่ อังคาร มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ป้องกันตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ป้องกันตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 
 
BBC NEWS ไทย  ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "ไวรัส
โคโรนา : เราจะป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 ได้อย่างไร"
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2020 
 
 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ สาเหตุของโรคโควิด-19 รวมทั้งป้องกัน
การแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
 
 
โดยเน้นด้วยภาพเป็นหลัก เข้าใจง่าย
มีประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ชมภาพ เป็นอย่างมาก 
 
 
จึงเห็นควรแชร์ภาพดังกล่าวแก่ผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติ
ในการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19  ก็จะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
ขอเชิญชมภาพ...
 
 
 
 
 
 
 
 

***
ที่มาของภาพข้อมูล:
BBC NEWS ไทย
https://www.bbc.com/thai/features-51771867
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net