วันที่ พุธ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ พระศาสดา ครบ 5 รอบ สมเด็จญานสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ พระศาสดา ครบ 5 รอบ สมเด็จญานสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) ....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรับจ้างผลิตเหรียญพระและเหรียญที่ระลึกต่างๆ   งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

“ บุคคลผู้มีสมาธิ ย่อมอยู่อย่างสงบ
เหมือนเรือนที่มีฝาผนัง มีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อย มีหลังคา สำหรับป้องกันลม แดด และฝน ผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ ฝนตกก็ไม่เปียก แดดออกก็ไม่ร้อน

ฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิดี ก็ฉันนั้น
ย่อมสงบอยู่ได้ ไม่กระวนกระวาย เมื่อลม แดด และฝน กล่าวคือโลกธรรมแผดเผา กระพือพัดซัดสาดเข้ามา ครั้งแล้วครั้งเล่า “

                                                                                                                      พุทธพจน์

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

 ประวัติพระศรีศาสดา

       การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ของเมืองพิษณุโลกนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อปีพ.ศ. 1500 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมหาราชแห่งเมืองเชียงแสนเสด็จมาตีเมืองสองแควได้จึงทรงสร้างเมืองสองแควขึ้นใหม่พระราชทานนามว่าเมืองพิษณุโลกทำนองว่าเป็นเมืองอันพระวิษณุกรรมเสด็จลงมาสร้างครั้นสร้างพระนครเสร็จแล้วมีพระราชศรัทธาสร้างวัดวาอารามมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงแล้วทรงหล่อพระพุทธรูป 3 องค์ได้แก่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาโปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราชณพระวิหารใหญ่ทิศตะวันตกของพระมหาธาตุประดิษฐานพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาณพระวิหารใหญ่ทิศตะวันออกทางทิศเหนือองค์หนึ่งทิศใต้องค์หนึ่งพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาจึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมาถึง 900 กว่าปีจนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯทั้งสององค์คือพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา


 

        พระศาสดาสร้างคราวเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมาแต่ต้นต่อมาพระวิหารชำรุดไม่มีผู้ปฏิสังขรณ์จึงได้อัญเชิญพระศาสดามาไว้ที่วัดบางอ้อช้างทางแม่น้ำอ้อมจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติปฏิสังขรณ์วัดประดู่คลองบางหลวงจึงได้ขออัญเชิญพระศาสดาไปเป็นพระประธาน 

       ล่วงมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า "พระศาสดา"เป็นพระพุทธรูปอยู่ที่พระอารามหลวงมาแต่โบราณไม่สมควรอยู่ที่วัดอื่นจึงได้โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่มุขหน้าพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อพ.ศ. ๒๓๙๖ต่อมาได้ทรงพระราชดำริว่าพระศาสดาและพระพุทธชินสีห์เคยประดิษฐานอยู่ในพระอารามเดียวกันที่เมืองพิษณุโลกจึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระวิหารขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารแล้วอัญเชิญพระศาสดาจากวัดสุทัศน์ฯไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๖
   

หมายเหตุ:  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายพระวิหารพระศาสดาและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาได้เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น

 

 

ข้อมูล/ภาพ 

http://www.watbowon.com/home_srisasada.

http://www.nanacollections.com

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net