วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ พระครูธรรมรัตนสุนทร วัดหลวงพรหมาวาส .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ พระครูธรรมรัตนสุนทร วัดหลวงพรหมาวาส .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรับจ้างผลิตเหรียญพระและเหรียญที่ระลึกต่างๆ  งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

  “...ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นชาวพุทธ จะต้องสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญาความสามารถและโอกาสของตนที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่กระจ่างถูกต้องในหลักธรรม และเมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว เห็นประโยชน์แล้ว ก็น้อมนำมาปฏิบติทั้งในกิจวัตรและในกิจการของตน  เพื่อให้ได้รับผล คือความสุข ความสงบร่มเย็น และความเจริญงอกงามในชีวิต เพื่อเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับ ตามขีดความสามารถและความประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน”

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเชิญไปอ่านในวันเปิดประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๑๕ ณ กรุงกาฎมัณฑุ ประเทศเนปาล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

วัดหลวงพรหมวาส ตั้งอยู่ที่บ้านคลองหลวง ตำบลวัดหลวง ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางหมายเลข 315 อยู่ด้านขวา จากปากทางเข้าไปประมาณ 700 เมตร ในอดีตวัดนี้เคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากซึ่งมาอาศัยตามต้นไม้ในวัดเป็นเวลานับร้อยปีแล้ว

 

 

เกร็ดธรรมคำครู

 

                                              “ ไฟสุมขอนมีความร้อนกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเช่นไร 
                                           ความผูกโกรธไว้ก็เป็นเช่นนั้น เผารุมร้อนกรุ่นอยู่เช่นนั้น 

                                           แตกต่างกันเพียงที่ไฟสุมขอนร้อนอยู่ที่ขอนไม้ 
                                           แต่ความผูกโกรธร้อนอยู่ในหัวอก 

                                           การดับไฟสุมขอน ต้องใช้น้ำราด 
                                           ไฟดับสนิทแล้วขอนก็มอดไหม้ 
                                           ทิ้งความสกปรกเลอะเทอะหลงเหลืออยู่ 
 
                                           แต่การดับความผูกโกรธ ใช้สติปัญญาหยุดความคิดปรุงแต่ง

 

                                           เพียงเท่านั้นความผูกโกรธก็จะดับ 

                                           นอกจากจะไม่หลงเหลือความสกปรกอยู่หลังการดับความผูกโกรธ 

                                           ยังจะมีความผ่องใสเยือกเย็นอีกด้วย .. "

                                                                  สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน)
                                                                  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ

http://3king.lib.kmutt.ac.th/King9CD/chapter11/page2.html

http://www.watbowon.com/home_srisasada.

http://www.nanacollections.com

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net