วันที่ จันทร์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“โลกเราบรรจงสร้าง เพราะวิจิตรไว้ด้วยการบรรจง ไม่ใช่เพราะชั่ว และมักง่าย”


 

บัตรประจำตัว .............
ตอบ อธิบาย 6 เมษายน 2563 7:47 น.
*เรื่อง #คำศัพท์ ที่ #เขียนผิด!#พิมพ์ผิด!

“ดูเหมือน การปลุกปั่น และเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาจจะเกิดขึ้นทั่วไปแล้ว ซึ่งปรกติเป็นเรื่องที่รัฐบาลและทหาร จะไม่ยอมให้กระทำอย่างนั้น และโดยการที่ทหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการ ไปด้วยพระกรณียกิจ และพระบรมราชโองการของแผ่นดิน พวกเราต่างเชื่อว่า การนั้นๆ เราแทบจะทุกๆคนเชื่อว่า การณ์แก่รัฐภารกิจและพระราชกรณียกิจนั้นๆ ท่านทั้งปวง ท่านเหล่านั้นไม่ได้ใช้คำว่าประชาชน!(โง่!) ที่ซึ่งเดี๋ยวนี้ คำว่า ประชาชน! มันได้กลายเป็นคำที่ คนชั่วที่มัน!มักปากร้าย ใจชั่ว มันใช้เป็นคำหยามหมิ่นผู้คนไปแล้ว เช่นว่า “มันว่าประชาชนโง่!” แต่!ว่าดี ยังคงเหลืออยู่ เฉพาะแต่!ก็ กะท่านผู้รู้ของเราทั้งปวงบ้างเท่านั้น ซึ่งบางแห่งบางคน บางท่าน เท่านั้น ที่ท่านพูดถูกแล้วมักจะใช้แต่แค่คำว่า พสกนิกร และคำว่า ราษฎรของพระเจ้าอยู่หัว ของพระเจ้าแผ่นดินเรา ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ไปจนตลอดศก ของพวกเรานี่แหละ


แก่เรื่องราว ในเกณฑ์การต่างๆ และหมู่ชนต่างๆ ที่ท่านประกาศ และพูด ไปเพื่อที่จะให้ราษฎรทุกคน คือเพื่อพวกเราทุกคนนี่หล่ะ ได้มีสติ แล้วได้เห็นแต่ความจริงอันที่จะต้องกระทำร่วมกัน จริงๆ ซึ่งก็คือแนวการศึกษาและฝึกหัดตน ไปด้วยองค์คุณทางศาสนาที่พระเจ้าอยู่หัวของเราให้รับอุปถัมภ์ไว้ แล้วให้เรียนรู้ฝึกหัดตน น้อมตน ขัดเกลาและฝึกฝนตน ไปเพื่อความไม่เป็นพาล อยู่เป็นผาสุก และเป็นผู้มีสุจริตดีในคำพูด ที่จะตอบ ต่อไปถึงแผ่นดินที่เกิด ที่อาศัย และแผ่นดินของโลก ในซึ่งการกระทำไป ก็เพื่อให้เกิดความเพียงพอแก่ความเชื่อและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เท่านั้น ๆ ตนจึงตกลงใจเป็นที่จะเพียงพอใจ มีจิตสุจริต ให้ไว้สำหรับทุกๆคนแล้ว แล้วที่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆหรืออะไรของพวกเราก็คือ การได้กระทำตนไปตามปฏิญาณ และการฝึกหัดของตน ที่ตนกระทำ เฉพาะที่ตนปรารภดีแล้ว แล้วดี แล้วนำพาตนเองไปสู่ปรกติ ของความเป็นผู้มีปรกติประพฤติธรรม


บทซึ่งประพฤติธรรมนั่นเอง หมายความว่า ภาระอันที่ซึ่งเป็นธรรมะประเสริฐ ฉะนั้น กะเราด้วย เราจะกระทำตนให้ไร้ซึ่งมลทินอย่างสิ้นเชิง ตามคำสอนแห่งศาสนาของตน ของแต่ละคน  แล้วคนนั้น ตนเองก็จะเล็งแลระลึกอยู่ มุ่งแต่แค่เจตนาอย่างนั้น เท่านั้น ไปอย่างมั่นคง แล้วเป็นอยู่ตลอดไปโดยความไม่ปราศจากความหมาย ไปตามธรรม และเป็นไปตามความจำเป็น”

*ดูตาม หมายเหตุ

โดย 351_ID

 

กลับไปที่ www.oknation.net