วันที่ ศุกร์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จีนเพิ่มเขตทดลองอีคอมเมอร์สข้ามแดน:cross-border e-commerce สนับสนุนการค้าแปรรูป


 

๑. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๓ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญของคณะรัฐมนตรีจีน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการต่างๆ อาทิ จัดเพิ่มเขตทดลองอีคอมเมอร์สข้ามแดน (cross-border e-commerce) สนับสนุนการค้าแปรรูป จัดงานแสดงสินค้ากว่างโจวออนไลน์ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาด พยายามรักษาความมั่นคงของการค้าต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังประกาศจะขยายเวลาของการใช้นโยบายการเงินที่ให้สิทธิพิเศษและให้การสนับสนุนด้านภาษีอากรกับบริษัทที่มียอดจำนวนเงินกู้น้อย

๒. ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวเน้นว่า ต้องดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อปลดปล่อยศักยภาพการบริโภค การรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีจีนได้ไปตรวจงานการดำเนินงานและการพัฒนาหมุนเวียนของตลาดทั่วประเทศ รวมไปถึงกลไกประสานงานการค้าต่างประเทศและการทุนจากต่างประเทศ โดยระบุว่า
๒.๑ โรคระบาดนำมาซึ่งความท้าทายอันใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลก ตลาดการเงินสากลเกิดการปั่นป่วนเป็นอย่างมาก ยิ่งยากลำบากเพียงไร จีนยิ่งต้องเพิ่มกำลังปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น
๒.๒ ต้องเร่งปฏิบัติการใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกในเขตการค้าเสรีให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ผลักดันแขนงงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการให้เปิดสู่ภายนอก
๒.๓ ต้องให้วิสาหกิจทั้งจีนและต่างชาติใช้นโยบายช่วยเหลืออุดหนุนอย่างเท่าเทียม ใช้นโยบายรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศอย่างจริงจัง ผลักดันให้การผ่านด่านมีความสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามแดน (cross-border e-commerce)

๓. ข้อสังเกต เมื่อช่วงกลางเดือน ก.พ.๖๓ กระทรวงพาณิชย์จีนได้จัดพิมพ์ “หนังสือเวียนว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการสร้างความมั่นคงด้านการค้าต่างประเทศและทุนต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้จ่าย” เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อแนวโน้มทางธุรกิจให้น้อยที่สุด โดยระบุว่า สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการค้าต่างประเทศ การหมุนเวียนทางการค้า และอีคอมเมอร์ส (e-commerce) ตลอดจนธุรกิจทุนต่างชาติ ให้เปิดดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยจะให้ผู้ประกอบการด้านการหมุนเวียนทางการค้าและผู้ประกอบการอีคอมเมอร์สจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเป็นอันดับแรก เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ในขณะที่ นายเหริน หงปิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ได้ประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ว่า
๓.๑ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศในระยะยาว โดยยังคงแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ความได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของจีนจะไม่เปลี่ยนแปลง จีนยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนยอดนิยมของภาคธุรกิจทั่วโลก
๓.๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจของจีนฟื้นฟูสายการผลิต รวมทั้งคุ้มครองใบสั่งซื้อ การปฏิบัติตามสัญญา และการคุ้มครองตลาด ทางกระทรวงพาณิชย์จีนจึงออกนโยบาย ๒๐ ข้อ เพื่อประกันเสถียรภาพทางการค้า การลงทุนจากต่างชาติ และส่งเสริมการบริโภค
๓.๓ หน่วยงานการคลัง สรรพากร การธนาคาร และศุลกากรได้มีนโยบายในการส่งเสริมออกมาพร้อมกัน รวมทั้งมณฑลกว่างตง เจ้อเจียง เหอหนาน และกานซู่ ทั้งหมด ๑๖ เขตบริหารของจีน ก็ได้ใช้มาตรการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ทำการค้ากับต่างชาติให้ก้าวพ้นวิกฤต โดยให้ความช่วยเหลือกับภาคธุรกิจอย่างตรงจุด
๓.๔ ในอนาคต กระทรวงพาณิชย์จีนจะผลักดันธุรกิจทุนต่างชาติในจีนให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยฟื้นฟูสายการผลิตอย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งเดินหน้าโครงการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างชาติ และขยายการอนุมัติให้นักธุรกิจต่างชาติลงทุนประกอบการให้กว้างขึ้น ตลอดจนเพิ่มการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติในจีน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจต่างชาติ การปฏิบัติตาม “กฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ” กับกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจต่างชาติเพิ่มความมั่นใจต่อการลงทุนในระยะยาว

บทสรุป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้เป็นเหตุให้ตลาดโลกเกิดภาวะติดขัด การบริโภคหยุดชะงัก ดังนั้น นักธุรกิจและนักลงทุนจึงกำลังศึกษาวิธีการบุกเบิกตลาดและการค้าแบบใหม่ โดยเฉพาะการขนส่งทางรางของจีนที่กำลังได้รับฟื้นฟูเป็นปกติ ซึ่งจะทำให้ขบวนรถไฟระหว่างจีน-ยุโรปกลางเชื่อมตลาดของประเทศเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังทำให้ผลไม้จากอาเซียนขนส่งมายังจีนผ่านทางรถไฟได้อีกด้วย ในขณะที่การส่งออกไปต่างประเทศของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ในเมืองหางโจวของจีน ยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยประเทศเป้าหมายการส่งออกรวมถึงรัสเซีย สเปน และฝรั่งเศส เป็นต้น และกิจกรรมทางการค้าดังกล่าวจะปลุกให้ตลาดการค้ามีชีวิตชีวามากขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://english.www.gov.cn/premier/news/202004/07/content_WS5e8c9feec6d0c201c2cc06cd.html และเว็บไซต์ http://english.www.gov.cn/policies/infographics/202004/08/content_WS5e8d76ffc6d0c201c2cc0777.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200408/48018d99-683f-acb7-f505-f58048da79a9.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200314/f6e26745-a83c-5f72-8a59-9a7989c3c79e.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200403/eec9269a-93fc-cf80-e016-da40aeca61cf.html และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200219/5311fa40-9207-9d4c-3a30-c27a486238bc.html รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200225/dc916aac-b090-2c5e-3f1b-76899cff5c39.html และเว็บไซต์ https://www.tellerreport.com/news/2020-04-07---li-keqiang-presided-over-the-convening-of-the-state-council-executive-meeting-to-launch-the-establishment-of-a-cross-border-e-commerce-comprehensive-test-zone--support-for-processing-trade--and-a-series-of-measures-held-on-the-canton-fair-online--etc--.rkQa5ycwL.html )

โดย อาคม

 

กลับไปที่ www.oknation.net