วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เที่ยวพันวัน25_Matera


2 5

 

1000  Days  in  italy.

 

M  A  T  E  R  A

 

 

 

         Day68_รูปนี้อยากแสดงให้เห็นว่า_รอบตัวเราล้วนมีสิ่งที่อาจหยิบคว้าเล็กๆน้อยๆมาเป็นชีวะ

_หรือสิ่งที่จะแสดงออกได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวเป็นลีลาอันใหญ่โตสำคัญทุกเรื่อง_อาคารเก่า

กับระบบท่อไฟและกล่องพักสายเราอาจจะเห็นอยู่ประจำแต่ทันทีที่เราพิจารณาให้เขามีความสำคัญ

เขาก็มีวิถีและเรื่องราวที่มีที่มาที่ไปมีเหตุมีผล  และทันทีที่เราละเลยความสำคัญชีวะเขาก็ดับ

 


 

          Day69_ดอกไม้กระถางน้อยนั้นก็แสดงชีวิต_ของคนที่อยู่หลังประตูบานนั้น_ไม่มีอะไรหรอก

ที่อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว_ทุกสิ่งทุกอย่างต่างพึ่งพิงอาศัยเกี่ยวกันและคุณค่านั้น   ก็ถูกตีความอย่าง

เปรียบเทียบกัน

 

 

         Day70_กว่ายี่สิบห้าเปอร์เซนต์ของการถ่ายรูปในเมืองแต่ละเมืองระเบียงชั้นสอง(เท่าที่

มองเห็น_แน่ล่ะ)_เป็นเรื่องที่ผู้ถ่ายชมชอบมาก_เพราะบ่อยครั้งที่เห็นความเป็นอยู่จริงๆของพวก

เขา_ถ้าเป็นประตูหน้าบ้านหรือทางเข้าหลักยังดูมีการเสแสร้ง

 

 

 

          Day71_แสงเงาของเมืองใหม่ที่อยู่ติดกับเมืองเก่า_เรานอนที่เมืองใหม่เป็นเมืองเล็กๆที่

เรียบง่ายสะอาด

 

 

 

         Day72_เมืองใหม่นี้เพิ่งตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆในอิตาลีก็ถือ

ว่างานสถาปัตยเป็นยุคที่เราเรียกว่าโมเดิร์นแล้ว_แต่เป็นโมเดิร์นยุคต้นๆยังไม่มีตึกสูงเกิน15-20

ชั้นแต่ตอนนี้อาจจะมีก็ได้เวลาผ่านมาร่วมสิบปีแล้ว

 

 

 

 

         Day73_แสงเงาระเบียง_ท่อน้ำฝนยังเดินออกนอกตัวอาคาร_สายไฟสายโทรศัพท์ยังเดินลอย

 

 

         Day74_บ้านที่อยู่บนเขาและแออัดทำให้ต้องประหยัดพื้นที่ใช้สอย_คนออกแบบก็มีความ

สามารถจัดทำให้สนองตอบการอยู่อาศัยโดยเฉพาะในเรื่องระดับ_และความสวยงามได้

 

 

 

 

         Day75_ถ่ายไปเรื่อย

 

 

 

 

         Day76_ในโลกของแสงเงาเมื่อเจอกับระดับของงานสถาปัตยกรรม  สูงๆต่ำๆเกิดความหลาก

หลายของมิติมากกว่าเดิม_คนถ่ายรูปก็สนุก_เลยแทบจะไม่มีรูปคนในกล้องกัน_เพราะเจอเหยื่ออัน

โอชา_บนความคิดและความแปลกตาของมุมมอง   ผมถ่ายรูปมาเยอะและเก็บไว้ดูคนเดียวอยู่เกือบ

สิบปี

 

 

      ทางแก้ว

         สงกรานต์  2563

          งานเทศกาลที่ไม่ได้ฉลอง  อาจทำให้เราได้เห็นตัวตนของระบบสังคมมากขึ้นว่าเราฉลองไปเพื่อ

         อะไรวัฒนธรรมประเพณีกับชีวิตความอยู่รอด   ของพวกเราที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลก   โลกที่

         หมุนไป

โดย ทางแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net