วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความรู้เรื่อง ทัศนคติ มุมมองและแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน


ความรู้เรื่อง ทัศนคติ มุมมองและแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน
  1. ต้องรับฟังมากกว่าพูด
  2. มีทัศนคติที่ดีต่อทั้งบริษัทและลูกค้า
  3. เห็นใจแต่ไม่ต้องเข้าข้าง
  4. มีจิตใจแห่งการบริการ(service mind) ไม่หงุดหงิดง่าย
  5. อย่าปฏิเสธการรับข้อร้องเรียน ยินดีรับข้อร้องเรียน
  6. มีทัศนคตที่จริงใจ มุ่งในการแก้ปัญหา
  7. อย่าตอบว่าความรับผิดชอบบริษัทมีแค่นี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือ
  8. แรงใจต้องไม่หมด

****คุณคงเข้าใจแล้วว่าพนักงานรับข้อร้องเรียนมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ต้องทำหน้าที่ให้สมเป็นที่ปรึกษาที่ดี ลูกค้ามีทุกข์เขาจึงมาหาเรา หากเขาไม่มีทุกข์ ไม่มีปัญหา เขาย่อมไม่มาใหเราเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงอย่างแน่นอน

Cr. หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ SE-ED Book ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ที่ HIPO Training หรือ DSmart Training ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย

 

โดย HIPODSMART

 

กลับไปที่ www.oknation.net