วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Post : แสดงบท เปรียบมูลค่าคงที่
 ดู Tripitaka91
*บุญอภินิหาร บุญคลี่คลายปัญหา บุญศาสนา บุญของพระโคดมพุทธเจ้า

... อันตรธานในส่วนที่เป็นศาสนธรรม ใน 5 พัน ปี, ไม่ได้หมายความว่าพุทธดำรัสคำตรัสอื่นจะอันตรธานด้วย. คงหมายแต่ตัวศาสนา นั่นแหละ, ก็กาลแห่งอนันตรกัปป์ โดยศัพท์สังคีต ย่อมเป็นไปโดย นิรุตติปถบทเสมอไป ไม่มีกำหนด ว่าสุดสิ้นที่ตรงไหน (.... สะเว อันติมะ สารีโร),

ชื่อ ภาษา และบัญญัติ (ว่าด้วยภาษา) หลักภาษา ใครที่ข้องด้วยบทโดยกล่าวนั้น (อักขระภาวะ) จะไม่ถูกทอดทิ้งเลย แม้นี้ เพราะสารูปความ ที่มีปรากฏมาใน นิรุตติปถสูตร. เป็นมาอย่างนี้. แม้ไม่มีศาสนา แต่พุทธศาตร์ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี. เพราะบทธรรมนั้น พระวรบทยิ่งทุกบท ได้บอกไว้แล้วว่าจะไม่ทอดทิ้ง. ก็แล เราเรียนพระพุทธพจน์ ไม่ใช่จะเนื่องด้วยศาสนาไปทั้งหมด แต่ที่แท้ เราเรียนเนื่องด้วย “นิรุตติ” คือจะถือให้ไปถึงแต่บทนิรุตติธรรม เท่านั้น (โปรดตามไปแก่บทพิจารณา ด้วยฉบับ มมร 27/145/1-3 ค้นคว้าให้ไปถึงหลัก อันประการอย่างนั้นเถิด.) ...

  ดู? และสมัคร
*บุญอภินิหาร บุญคลี่คลายปัญหา บุญศาสนา บุญของพระโคดมพุทธเจ้า

สมัคร และตรวจตรา เพื่่อสถิตกำลัง อันจะปราบพินาศ ชื่อ!ที่ช่วยเพิ่มหลักฐานของการพิสูจน์อักษร ไปเพื่อคติที่สมบูรณ์ เพื่อการเขียนไม่ผิด พิมพ์ไม่ผิด ไปด้วยงานแห่งพระพุทธวจนะ และคำของพระเถระ ซึ่งเป็นธรรมะภาษิต ที่ซึ่งรวมมา นำเข้ามารวมไว้เป็นคัมภีร์ 3 คือพระปิฎกทั้ง 3 คุณแห่งพระรัตนะของศาสนา ของพระพุทธศาสนา ของเรา

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net