วันที่ อังคาร เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จับตา หลายมาตรการเข้า ครม. วันนี้


สวัสดีครับ

         มีรายงานข่าวการพบยา พบวัคซีนรักษาโรค CO- 19 อยู่ประปราย แต่ยังอยู่ในขั้นทดลองทั้งนั้น และแม้จะผลิตได้แต่ก็ต้องทิ้งช่วง

ไปก่อน 1 ปี ไม่ใช่ว่าผลิตขายได้เลย

 

 


ดูทั้งหมด
อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ 2,481,287

ผู้เสียชีวิต 170,436

ผู้ที่หายแล้ว 646,854

อัพเดทล่าสุดจาก WHO และ EOC-DDC Thailand ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 - 09:28 น.

ดูข้อมูลทั่วโลก
 
เจาะประเด็นร้อน

จับตา หลายมาตรการเข้า ครม. พรุ่งนี้(วันนี้ 21 เม.ย.)

20 เมษายน 2563 - 22:22 น.
จับตา,หลายมาตรการ,เข้า ครม พรุ่งนี้


     จับตาการประชุม ครม. พรุ่งนี้ ( 21 เม.ย.) 'พลังงาน' ชง ขยายใช้ไฟฟรี 3 เดือน จาก 90 เป็น 150 หน่วย ใช้เยอะให้ส่วนลด 30-50%, 'อุตสาหกรรมฯ'ชงครม.หั่นค่าธรรมเนียมเครื่องจักร  คาดโรงงานได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกว่า 231 ล้านบาท - 'เกษตรฯ' ชง ให้รัฐเข้าไปช่วย 80 % ของราคาห้องเย็นซื้อกุ้งจากเกษตรกร ด้านสำนักงบฯ เสนอร่าง  พ.ร.บ.โอนงบฯ 63  จำนวน 80,000 –100,000 ล้านบาทใช้ป้องกันโควิด-19 

      ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน เสนอ ครม. พิจารณาในวันพรุ่งนี้ ( 21 เม.ย.) คือ การขยายมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนขนาดเล็กที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ มีประมาณ 1 ล้านราย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จากเดิม 90 หน่วย/เดือน โดยจะครอบคลุมระหว่างช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2563  

     ส่วนครัวเรือนที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า 5 แอมป์ขึ้นไป จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรีในส่วนที่เกินกว่าที่ใช้ในเดือน ก.พ.2563 แต่ต้องไม่เกิน 800 หน่วย โดยส่วนที่เกิน 800 หน่วยจะคิดปริมาณลดลง 50% และหากเกินกว่า 3,000 หน่วย จะคิดปริมาณลดลง 30% โดยจะหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าจากการคิดส่วนลดแล้วมาคำนวณค่าไฟฟ้าตามปกติ

       ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 2 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ

าครองชีพ 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย. - มิ.ย. 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3 % และพิจารณาใช้เงินคืนรายได้ เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการลดค่าไฟฟ้า คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็น กฟน.รับผิดชอบงบประมาณ 1,600 ล้านบาท และ กฟภ. รับผิดชอบงบประมาณ 3,560 ล้านบาท

   2) ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเม.ย. - พ.ค. 2563

  กระทรวงอุตฯชงครม.หั่นค่าธรรมเนียมเครื่องจักร คาดโรงงานได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกว่า 231 ล้านบาท

   การกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเป็นการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ให้ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ คาดว่า จะช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้กว่า 56,598 รายทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ประกอบการจากระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

     “มาตรการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแพคเกจเยียวยาประชาชนในช่วงที่มีวิกฤตไวรัส ซึ่งยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวทางกระทรวงได้เสนอเข้าครม. ไปสักระยะแล้ว และรอความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยได้รับการยืนยันมาว่าจะต้องออกมาใช้ให้ทันภายในเดือนเม.ย.นี้ แน่นอน โดยทางกระทรวงประเมินว่า หากครม.เห็นชอบมาตรการดังกล่าว จะมีโรงงานได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมฯรวมเป็นเงินว่า 231 ล้านบาท

   กระทรวงเกษตรฯ เสนอมาตรการระยะสั้น รัฐเข้าไปช่วย 80 % ของราคาห้องเย็นซื้อกุ้งจากเกษตรกร

     ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอต่อ ครม. พิจารณามาตรการ ระยะสั้น รัฐเข้าไปช่วย 80 % ของราคาห้องเย็นซื้อกุ้งจากเกษตรกร ฟาร์มเกษตรกรต้องไม่ใช่ฟาร์มขนาดใหญ่ ใน
การประเมินข้อมูลผลผลิตส่วนที่เหลือจากความต้องการของห้องเย็น ควรจะใช้ตัวเลขผลผลิตที่ห้องเย็นต้องการใช้กุ้งจริงและตัวเลขผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้แท้จริง ผลผลิตกุ้งส่วนที่(เกษตรกรเป็นเจ้าของ) นำฝากห้องเย็นไว้ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บในห้องเย็นในระยะเวลา 3 เดือน โดยรัฐช่วยจ่าย 80% โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นที่ที่มีผลผลิตกุ้งออกมาปริมาณมาก ถ้าราคากุ้งดีขึ้นเกษตรกรก็สามารถมาไถ่ถอนจากการจำนำ 

 สำนักงบฯ เสนอร่าง  พ.ร.บ.โอนงบฯ 63  จำนวน 80,000 – 100,000 ล้านบาท นำมาใช้ป้องกันโควิด-19 
   สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.วันที่  21 เมษายนนี้ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 หลังทำหนังสือให้ส่วนราชการปรับโอนงบประมาณที่ยังไม่ทำสัญญาผูกพัน เพื่อนำมาใช้ป้องกันโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นงบด้านอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรม การเดินทางไปประชุม ดูงานต่างประเทศ ส่วนงบลงทุนเป็นโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน และยังไม่ได้ลงนามสัญญา เช่น กองทัพเรือชะลอแผนการจัดซื้อเรือดำน้ำ ลำที่ 2-3 ในงบปี 2563 ออกไปก่อน ทำให้มียอดงบประมาณจากทุกหน่วยงานรวมจำนวน 80,000 – 100,000 ล้านบาท ตามขั้นตอนพิธีการงบประมาณคาดการณ์ว่าใช้เงินได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 

การเมือง

"บิ๊กตู่" ประชุม ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ หากตัวเลขดีขึ้น

20 เมษายน 2563 - 14:20 น.
พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา,นายกรัฐมนตรี,ประชุม,ศบค,มาตรการ,ผ่อนปรน

 
เจาะประเด็นร้อน

สหภาพฯกทพ. แฉ สัญญาสัมปทาน เปิดช่อง เสียค่าโง่ หลังเพิ่งต่อสัญญา

20 เมษายน 2563 - 17:27 น.
BEM,สหภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ต่อสัญญา,สัมปทาน,ทางด่วน,เรียกค่าชดเชย

วันนี้(20 เม.ย.2563)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รายการ NATION BIZ INSIGHT ทางช่อง NATION TV 22  ได้เชิญ น.ส.ยุวธิษา ธัญญเจริญ  รองประธานฝ่ายวิชาการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เพื่อร่วมพูดคุย กับประเด็นร้อน กทพ.จ่อเสีย “ค่าโง่” ซ้ำ หลังยืดสัมปทานทางด่วน  หลังกระทรวงคมนาคม อุ้ม BEM อัดผู้บริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ทำหนังสือปฏิเสธ การขอชดเชยผลกระทบโควิด-19 อ้างขัดกับนโยบายรัฐ  ด้านสหภาพ กทพ.ซัดหนัก การยืดสัญญาสัมปทานทางด่วน เท่ากับเปิดช่องให้เสียค่าโง่ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

ส่วนเรื่องสัญญานี้ ได้กำหนดไว้ในข้อ 18.1 แล้วนั้น เค้าไม่มีสิทธิ์หรือ น.ส.ยุวธิษา ธัญญเจริญ กล่าวว่า ในข้อ 18.1 มีข้อย่อย ก และ ง จะไม่เข้าหลักเรียกร้อง เหลือ หมวด ข กับ ค ซึ่ง ข นี้เค้าไม่เรียกร้องแน่นอน แต่ ค ที่บอกว่า การประกาศห้ามไม่ให้คนขึ้นไปใช้ทางด่วนนั้น กับกรณีวิกฤตโควิด19 ถ้าคุณจะใช้สิทธิตามสัญญา ก็ขอให้พิจารณาความเป็นธรรมกับประชาชนบ้าง วิกฤตนี้ ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบหมด ถ้าหากการทางพิเศษ เราไม่ได้จงใจทำให้คุณเสีย อันนี้ ถ้าคุณจะมาเรียกร้องเราก็ไม่ว่า

 

ด้านมาตรการสาธารณสุข ได้นำเสนอภาพรวมการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกและประเทศไทย ของไทยกำหนดกลุ่มตรวจเฉพาะให้มากขึ้น โดยใช้พัฒนาการตรวจ เช่น ตรวจสายน้ำเกลือ และจากการประเมินสถานการณ์ การเปรียบเทียบกราฟ เห็นว่าแนวโน้มลดลง ด้านมาตรการลดการแพร่เชื้อภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขใช้มาตรการค้นหา และลดจำนวนคนแพร่เชื้อในชุมชน ร่วมกับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ลดความหนาแน่น จัดระบบแยกผู้ป่วย และป้องกันบุคคลากรแพทย์ แต่ต้องควบคู่กับมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างเข้มข้น

ในส่วนของปริมาณหน้ากาก N95 และชุด PPE ยังนับว่าเพียงพอสำหรับการใช้ในปัจจุบัน และรองรับได้ในอนาคต ส่วนเตียงผู้ป่วยเมื่อพิจารณาจากสถิติ ที่คาดว่าจำนวนผู้ใช้จะลดลง จึงยังคงมีเพียงพอ สำหรับความจำเป็นในการใช้งาน

ในส่วนของความก้าวหน้าด้านการวิจัย

1. การใช้ฟ้าทะลายโจรในการต้านการเพิ่มไวรัสในเซลล์ แนะนำให้ใช้เพื่อป้องกัน และเมื่อมีความต้องการแต่ไม่ควรรับประทานเกิน 5 วัน

2. การพัฒนาวัคซีนทั้งในประเทศ และความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น จีน คาดว่าจะพัฒนาได้ภายในปีครึ่ง

3. ตอนนี้เริ่มมีการทดลองวิจัยการนำพลาสม่าไปใช้รักษาผู้ป่วย

4. การศึกษา Exit Strategy มีการพิจารณาจากตัวอย่างของต่างประเทศ ในส่วนภายในประเทศ นักวิชาการร่วมกันศึกษา พัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาเพื่อการตัดสินใจทางนโยบายต่อไป 

5. ศึกษา ความชุก และอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ

6. ศึกษาเกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวีย

ด้านการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานในส่วนของมาตรการเดินทางเข้า-ออกไทยของคนไทยและคนต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือรับรอง การเดินทางทางอากาศ และขอความร่วมมือให้อำนวยความสะดวกให้คนไทยตกค้าง ในต่างประเทศเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบิน Cargo และเที่ยวบินต่างชาติที่มารับคนชาติของตนในไทย โดยระหว่างวันที่ 4 เมษายน –15 เมษายน 2563 รวม 14 เที่ยวบิน และระหว่างวันที่ 16 เมษายน –19 เมษายน 2563 รวม 8 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 22 เที่ยวบิน จำนวนคนไทย 1,326 คน ทั้งนี้ การผ่านจุดผ่านแดนทางบก 18 เมษายน 2563 กลับสู่ประเทศไทยแล้ว 685 คน จากด่านสุไหงโกลก / สะเดา ในส่วนแผนรองรับแรงงานต่างด้าวได้กำหนดจำนวนที่จะเข้ามาได้ในแต่ละวันที่รัฐบาลสามารถดูแลได้ และทุกกลุ่มต้องทำตามเงื่อนไขในการออกใบรับรองเข้าราชอาณาจักรของไทยด้วย

กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ผ่านมาตรการช่วยเหลือและป้องกัน ด้านการคัดกรอง มาตรการการเดินทางเข้าออกทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 40 จุด มีการคัดกรองทุกจุด และความพร้อมในมาตรการ Local Quarantine นั้น รองรับได้ 20,941 คน ทั้งนี้ มหาดไทยได้ปรับเวลาร้านสะดวกซื้อให้เป็นไปตามมาตรการเคอร์ฟิว คือปิดร้านในเวลา 22.00-04.00 น. รวมทั้งได้มีการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่อจัดระเบียบการบริจาคของแก่ประชาชนให้เป็นไปตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้พิจารณาด้านการขนส่งสินค้าที่มีข้อกำหนดและการอนุญาตไว้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือ พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป โดยเฉพาะแก่ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ที่มีความจำเป็นในการส่งสินค้าเพื่อเลี้ยงชีพ

กระทรวงกลาโหม ได้รายงานถึงการดำเนินการ State Quarantine.ว่ามีเอกชนประสงค์เข้าร่วม ซึ่งหน่วยงานพิจารณาร่วมกันเพื่อความปลอดภัยและเหมาะสม คือ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานสรุปผลการกระจายหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 19 เม.ย. 2563 จำนวน 37,497,550 ชิ้น

ตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พบว่าทุกพื้นที่มีความเรียบร้อยดี ขอขอบคุณฝ่ายมั่นคงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างดี ทั้ง ทหาร ตำรวจ พลเรือน กทม. สาธารณสุข ขอบคุณทุกคน ที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่

สำหรับเรื่องการผ่อนคลายมาตรการนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางและข้อพิจารณา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข หากสถานการณ์ดีขึ้นตามหลักเกณฑ์จะมีการผ่อนปรนในส่วนใดได้บ้าง โดยในภาพรวมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ผ่านการวิเคราะห์ ศึกษาทางสถิติ พิจารณาว่ากิจกรรมประเภทใดบ้างที่ผ่อนปรนได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพบางประเภทได้ ให้ประชาชนมีรายได้ โดยอาจจะต้องกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม อาทิ การเปิดตลาด ประเภทใดที่เปิดได้บ้าง ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การดูแลของหน่วยงานตนเองหากมีมาตรการผ่อนคลายจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเช่นไร ในการปลดล็อคจะต้องมีมาตรการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ที่ยังกำหนดอยู่ รวมทั้งพิจารณามาตรการตรวจสอบ การคัดกรอง ให้เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินการทุกอย่างให้ยังคงเป็นไปตามหลักการ Social Distancing และประชาชนคงเห็นความสำคัญในการดำเนินมาตรการที่ชัดเจน จะได้เกิดความไว้วางใจ ร่วมมือกับรัฐบาล มาตรการ Work From Home ที่ยังต้องใช้จะปรับอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

นายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับการตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ ให้เพิ่มการตรวจให้เข้มข้นในกลุ่มเสี่ยง ทำการสำรวจกลุ่มคนทำงานที่พบเจอคนจำนวนมาก เช่น แม่ค้า กลุ่มคนที่เคยตรวจไปแล้ว อาจพิจารณาตรวจอีกรอบเพื่อให้มั่นใจ ตลอดจนพิจารณาการสุ่มตรวจแรงงาน ทั้งนี้ ให้สาธารณสุขชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าการวิจัย ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการ Re-use หน้ากาก N95

ในส่วนของการเดินทางเข้าประเทศ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ชี้แจงให้คนไทยให้ทราบถึงขั้นตอน การดำเนินการเมื่อการเดินทางกลับต้องเข้ากระบวนการ State Quarantine และ Local Quarantine ของไทย และขอให้กระชับกระบวนการรับคนที่สนามบินให้รวดเร็วขึ้น แต่ต้องมีความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้รายงานว่าแก้ไขแล้ว และจะใช้เวลาเพียง 40 นาที รวมทั้ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด แก้ปัญหาการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยทางบกเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดในการเดินทางเข้าทางบกผ่านแดนทางภาคใต้ วันละ 350 คน โดยให้ช่วยกันบริหารจัดการให้ดี ระมัดระวังด้านความปลอดภัย หากทำให้ได้มากก็จะผ่อนคลายความตึงเครียดของคนไทยที่อยากเดินทางกลับบ้าน

ส่วนการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจำเป็นต้องเดินคู่ขนานกันไป ทั้งการแก้ปัญหาในแต่ละภาคส่วน การร่วมกันทำ Big Data เพื่อทำให้ได้ข้อมูลเดียวกันในทุกส่วนงานมาพิจารณาเพื่อดูแลเรื่องการเยียวยา ฟื้นฟู ทั้งปัจจุบัน และอนาคต

 .............................................
 
ข่าวด่วน

สหรัฐฯ ทดลองใช้ยา 'เรมเดซิเวียร์' รักษาลิงติดโควิด-19 ช่วยลดอาการของโรคอย่างมีนัยสำคัญ

19 เมษายน 2563 - 13:24 น.
ลิงติดโควิด,โควิด19,เรมเดซิเวียร์,ลิง,สหรัฐ

สหรัฐฯ ทดลองใช้ยา 'เรมเดซิเวียร์' รักษาลิงติดโควิด-19 ช่วยลดอาการของโรคอย่างมีนัยสำคัญ

 
การศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์ถูกออกแบบมาติดตามกระบวนการจ่ายยาและการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับยาเรมเดซิเวียร์ภายใต้การทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่และแบบหลายสถาบัน นำโดยสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ (NIAID) สังกัดสถาบันสุขภาพฯ
 
หลังจากรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครบ 12 ชั่วโมง ลิงวอก 12 ตัว ถูกแบ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับยาเรมเดซิเวียร์ทางหลอดเลือดดำและกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับการรักษา โดยมีการให้ยากระตุ้นทางหลอดเลือดดำแก่ลิงกลุ่มแรกทุกวันติดต่อกันอีก 6 วัน นักวิทยาศาสตร์ยังกำหนดให้มีการรักษาขั้นต้นก่อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แตะระดับสูงสุดในปอดของลิงไม่นาน โดยหลังรับการรักษาขั้นต้นครบ 12 ชั่วโมง นักวิทยาศาสตร์พบว่าลิงกลุ่มแรกมีสุขภาพดีกว่าลิงกลุ่มเปรียบเทียบ
 
ลิงตัวหนึ่งของกลุ่มแรกมีอาการหายใจลำบากแต่ไม่รุนแรง ส่วนลิงกลุ่มเปรียบเทียบล้วนมีอาการหายใจลำบากอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันปริมาณเชื้อไวรัสและความเสียหายในปอดของลิงกลุ่มแรกนั้นน้อยกว่าลิงกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
คณะนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนการริเริ่มรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยยาเรมเดซิเวียร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อบรรลุประสิทธิผลทางการรักษาขั้นสูงสุด และเสริมว่ายาเรมเดซิเวียร์ช่วยป้องกันปอดอักเสบ ไม่ได้ลดเชื้อไวรัสที่แพร่โดยสัตว์

อนึ่ง สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่าการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเดียวกัน (peer review) และไม่ควรถูกสรุปเป็นข้อแนะนำทางคลินิก แต่เป็นการแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยเหลือภาคสาธารณสุขรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19

 
คลิปเด็ด

เกร็งทั้งคัน ช้างป่าเจ้าถิ่นตั้งด่านลอย เดินตรวจท้ายกระบะปล้นของกิน

18 เมษายน 2563 - 13:55 น.
ช้างป่า,ช้างป่าละอู,ช้างดักปล้นของกิน,ประจวบคีรีขันธ์


                 โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอช้างป่าดักหน้ารถกระบะที่สัญจรผ่าน ก่อนมุ่งไปยังท้ายรถเพื่อหาอาหารกิน ทำเอาคนที่นั่งอยู่ในรถถึงกับลุ้นตัวเกร็งกันเลยทีเดียว

                 อ่านข่าว น่าสงสาร ช้างป่าตกบ่อน้ำนาน 10 ชม. ชาวบ้านผวาเคอร์ฟิวไม่กล้าช่วยต้องรอถึงเช้า

                 โดยคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจเฟซบุ๊ก "กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand" ซึ่งระบุแคปชั่นว่า "เจอด่านตรวจจุดคัดกรอง .. บอกได้คำเดียว เข้มมาก..! ก่อนเข้าป่าละอู อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ด่านนี้เขาตรวจเข้ม ตรวจละเอียด (ขอบคุณเจ้าของคลิป)"

..............................................................................
 
21 เมษายน 2563
 

 

โดย นายยั้งคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net