วันที่ อังคาร เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซองแจกชาวบ้านปลูกสู้วิกฤตโควิด-19


เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซองแจกชาวบ้านปลูกสู้วิกฤตโควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยมี นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 500,000 ซองเป็นเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิด เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยการปลูกผักบริโภคเอง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารของบริษัทเจียไต๋ที่ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักหลาหลายชนิดให้กรมการพัฒนาชุมชนถึง 500,000 ซอง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะกระจายเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือประชาชนภายในหนึ่งสัปดาห์

ทั้งนี้ จะนำไปแจกจ่ายตามสภาพพื้นที่และความจำเป็นของประชาชน เช่น ในพื้นที่ห่างไกลก็จะจัดสรรให้ได้ทุกครัวเรือน ส่วนในเขตเมืองก็ลดลงตามสภาพ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ถูกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ถูกจำกัดต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นหลักได้ใช้โอกาสนี้ปลูกผักสวนครัว สำหรับเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่เริ่มปลูกก่อน จากนั้นได้ขอความร่วมมือผู้นำตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นได้ปลูกเป็นแบบอย่าง แล้วขยายถึงประชาชนทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนร่วมปลูกผักสวนครัว โดยโครงการนี้จะใช้เวลา 90 วัน

“ผมเชื่อมั่นว่า หลังจาก 90 วันที่โครงการนี้ดำเนินการไปแล้ว ประชาชนจำนวนมากจะติดเป็นนิสัย และจะมีการปลูกผักต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่บริษัทเจียไต๋ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนหันมาปลูกผักอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นการทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการช่วยให้คนไทยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน จึงอยากเชิญทุกคนได้ร่วมสนับสนุนให้คนไทยปลูกพืชผักสวนครัวกันมาก ๆ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ด้าน นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ย จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจรตั้งมา 99 ปีพร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งไปกับทุกฝ่าย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทยสังคม โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพจำนวน 500,000 ซองผ่านกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อกระจายสู่ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

https://www.posttoday.com/social/general/621470

โดย Oaky

 

กลับไปที่ www.oknation.net