วันที่ อังคาร เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นพ.ยง แนะนำในการเปิดประเทศ เปิดเมือง ต้องค่อยเป็นค่อยไป รักษาจุดสมดุล !!


นพ.ยง แนะนำในการเปิดประเทศ เปิดเมือง ต้องค่อยเป็นค่อยไป
รักษาจุดสมดุล !!
 

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
ไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โพสต์เฟซบุ๊กให้คำแนะนำ
 
หากเปิดประเทศ ต้องรักษาระยะห่างเพื่อความสมดุล
การประกอบอาชีพหลายอย่างอาจเปลี่ยนไปบ้าง
 
 
 
 
 

โควิด 19 กับจุดสมดุล
 
การควบคุมโรคโควิด 19 ให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป
จากประเทศไทยได้ยิ่งดี แต่ในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจ
สังคม จะต้องอยู่ในจุดสมดุล
 
ถ้าต้องการให้โรคหมดไป ภาวะเศรษฐกิจและสังคมก็จะ
อยู่ในภาวะลำบากมาก

ถ้ากลับไปอยู่สภาพเดิมของภาวะเศรษฐกิจและสังคม
เราก็จะควบคุมการระบาดของโรคไม่ได้
 
การเปิดประเทศ เปิดเมือง ขยายกิจกรรมต่างๆ จะต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งนี้กฎเกณฑ์ในการให้
โควิด 19 พบน้อยที่สุด
 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ จะต้องยอมให้เปิดก่อน
แต่ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ กำหนดระยะห่างของสังคม
การดูแลเรื่องสุขอนามัย
 
การเข้าค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด การควบคุมโรค ไม่ให้
แพร่ขยายต่อได้ ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้ามองและเคารพ
ในกฎเกณฑ์
 
กลุ่มเสี่ยงยังคงต้องอยู่บ้าน ผู้ออกนอกบ้านจะต้องคำนึง
ถึงคนในบ้านไม่นำพาโรคเข้ามาโดยเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ
การประกอบอาชีพหลายอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้าง
 

ยกตัวอย่างเช่น การตัดผม เสริมสวย จะต้องเคร่งครัด
ใส่หน้ากากอนามัยทั้งสองฝ่าย และพูดคุยกันให้น้อยที่สุด
กำหนดระยะห่างภายในร้าน หรือมีการนัดคิว นัดเวลา
ไม่ควรรอในร้านหลายคน
 
การเปิดห้างจะทำอย่างไรให้คนไปซื้อของที่จำเป็น และ
อยู่ภายในเวลาน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคนจำนวนมาก
ลดการสัมผัสระหว่างคน
 
ร้านอาหาร จะต้องจำกัดคนที่รับประทานในร้าน กำหนดระยะห่าง
ให้เน้นการซื้อกลับบ้าน
 
ทุกคนควรอยู่บ้าน การทำงานที่บ้าน ยังคงจะต้องอยู่ไประยะหนึ่ง
สถานบันเทิง การแข่งกีฬา ที่อนุญาตให้คนเข้าชมควรจะต้องงด
เพราะถือเป็นความเสี่ยงสูง
 
ทุกคนจะต้องช่วยกัน คนที่เสียโอกาส เสียอาชีพ ไม่มีงานทำ
จะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากรัฐบาล และผู้ที่มีความพร้อมที่
จะช่วยได้
 
เราต้องต่อสู้อีกยาวนาน บนความสมดุลของทุกฝ่ายแบบพอเพียง
โควิด 19 ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบของสังคมใหม่ เพื่อความ
อยู่รอดของทุกฝ่าย
 
เราต้องร่วมกันอีกยาวนาน จนกว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรค

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
20 เมษายน 2563
 
***
อ้างอิงและภาพประกอบ :
บทความ "นพ.ยง ภู่วรวรรณ แนะหากเปิดประเทศ อาชีพ
หลายอย่างอาจเปลี่ยน ต้องใส่แมสตลอด รักษาระยะห่าง
เพื่อลดโควิดให้น้อยที่สุด" 20 เม.ย. 63
msn การเงินและการลงทุน
โดย Mirosoft News
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net