วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

COVID-19 กับความแตกต่างระหว่างเพศ


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ภาพระยะใกล้ และ สถานที่กลางแจ้ง

COVID-19 กับความแตกต่างระหว่างเพศ
.
เรื่องของเพศกับ COVID-19 เป็นบทความที่น่าสนใจจาก medicalnewstoday ครับ บ้านเรามีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทุกวันที่คุณหมอวิษณุแถลง จะมีการระบุเพศของผู้เสียชีวิต อายุ โรคประจำตัว ด้วยครับ
.
COVID-19 มีผลกระทบต่อผู้คนต่างกันในแง่ของการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และอัตราการเสียชีวิต ในบทความนี้มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างทางเพศบางอย่างที่เป็นลักษณะของการระบาดใหญ่ครั้งนี้
.
ข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศต่อการตอบสนองต่อ coronavirus ใหม่
.
การแพร่ระบาดของโรคมีหลายวิธีที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนและเพศ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความคาดหวังทางสังคมบรรทัดฐานและบทบาทที่เราเชื่อมโยงกับการเป็นชาย หญิง คนข้ามเพศ เกย์ เลสเบียน เป็นส่วนใหญ่
.
ในระดับสังคม COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ ชายแท้ ชายข้ามเพศ และไม่ระบุเพศ อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางเพศ เข้าใจว่าเป็นลักษณะทางชีววิทยาที่เชื่อมโยงกับเพศตั้งแต่แรกเกิด - นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในการแพร่ระบาดหรือการระบาดใหญ่
.
ในขณะที่เพศและเพศสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกในการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่น ๆ ของชีวิต ในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่อัตราการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และอัตราการตายจาก COVID-19 แยกตามเพศ
.
ผลกระทบเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้คำว่า "ผลกระทบหลัก" ของการระบาดใหญ่ในขณะที่ 'ผลกระทบรอง' ของการระบาดใหญ่มีผลกระทบทางสังคมและการเมืองอย่างลึกซึ้ง โดยใช้คำว่า 'ชาย' และ 'ผู้หญิง' เพื่อสะท้อนการศึกษาและข้อมูลที่ใช้อย่างถูกต้อง
.
ข้อมูลเพศที่กระจัดกระจายไม่สมบูรณ์
.
ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในเรื่องของความแตกต่างทางเพศใน COVID-19 เป็นเรื่องที่ควรสังเกตว่า ข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์เนื่องจากบางประเทศไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลการกระจายเพศ
.
รายงานที่ปรากฏในบล็อกของวารสาร BMJ Global Health เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ตรวจสอบข้อมูลจาก 20 ประเทศที่มีผู้ได้รับการยืนยันจำนวนสูงสุดของ COVID-19 ในเวลานั้น
.
ใน 20 ประเทศเหล่านี้“ เบลเยียม, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา” ไม่ได้ให้ข้อมูลที่แยกย่อยตามเพศ
..
ในขณะนั้นผู้เขียนรายงาน BMJ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อประเทศเหล่านี้และประเทศอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องเพศ
.
Anna Purdie จาก University College London, สหราชอาณาจักรและเพื่อนร่วมงานของเธอกล่าวว่า: “เราขอยกย่องรัฐบาลอิตาลีในการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการแยกเพศและอายุอย่างสมบูรณ์ ประเทศอื่น […] ยังคงไม่เผยแพร่ข้อมูลระดับชาติด้วยวิธีนี้ เราเข้าใจ แต่รู้สึกเสียใจกับการกำกับดูแลนี้”
.
“อย่างน้อยที่สุดเราเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ รายงานการติดเชื้อและการเสียชีวิตตามเพศอย่างเปิดเผย ในทางอุดมคติแล้วประเทศต่างๆจะแยกแยะข้อมูลของพวกเขาเกี่ยวกับการทดสอบตามเพศ " (Anna Purdie และคณะ)
.
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่าง ๆ เช่น เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส และสเปนได้เปิดเผยข้อมูลแล้ว
.
สหราชอาณาจักรได้ทำเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลการแยกเพศ - สำหรับอังกฤษและเวลส์โดยไม่ครอบคลุมสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ - ในขณะที่มาเลเซียและสหรัฐอเมริกาไม่มีข้อมูลแยกตามเพศเลย
.
ในขณะที่เขียนบทความนี้สหรัฐอเมริกายังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการกระจายตามเพศของตน แม้ว่าประเทศที่มีผู้ป่วย COVID-19 รายมากที่สุดในโลก
.
ชายน่าจะเสียชีวิตมากกว่าหญิงสองเท่า
.
Global Health 5050 ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในการดูแลสุขภาพได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและบางส่วนที่มีอยู่ในประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วสูงสุด
.
จากการรวบรวมข้อมูลของพวกเขาพบว่าอัตราส่วนสูงสุดของการเสียชีวิตชายต่อหญิงซึ่งเป็นผลมาจาก COVID-19 นั้นอยู่ในเดนมาร์กและกรีซ: 2.1 ต่อ 1
.
ในประเทศเหล่านี้ชายมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจาก COVID-19 มากกว่าสองเท่าของหญิง ในเดนมาร์ก 5.7% ของจำนวนป่วยทั้งหมดที่ยืนยันในหมู่ชายส่งผลให้เสียชีวิตในขณะที่ 2.7% ของหญิงที่ยืนยันว่าติด COVID-19 นั้นเสียชีวิต
.
ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์อัตราการตายของชายต่อหญิงอยู่ที่ 2 ต่อ 1 ในขณะที่อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราส่วนต่ออัตราส่วน 1.9 ต่อ 1
.
ความเท่าเทียมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างเพศจากประเทศที่ส่งข้อมูลแบบเต็มคืออิหร่านซึ่งมี 1.1 ถึง 1 และนอร์เวย์ที่มี 1.2 ถึง 1
.
ในอิหร่าน 5.4% ของผู้ป่วยหญิงเสียชีวิตเทียบกับ 5.9% ของชาย ในนอร์เวย์ตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ 1.3% และ 1.1% ตามลำดับ
.
ประเทศจีนมีอัตราส่วน 1.7 กับหญิงที่เสียชีวิต 2.8% เทียบกับชาย 4.7%
.
อัตราการติดเชื้อในหญิงและชาย
.
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของอัตราการติดเชื้อระหว่างเพศไม่ได้อธิบายถึงอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในชายและไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะดึงข้อสรุปเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อที่แยกตามเพศ
.
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในเดนมาร์กที่ชายมากกว่าสองเท่าที่เสียชีวิตจาก COVID-19 ในขณะที่หญิงมีสัดส่วนของหญิงที่ติดเชื้อไวรัสอยู่ที่ 54% ในขณะที่ชายเป็น 46%
.
ในทางตรงกันข้ามในอิหร่านที่อัตราส่วนการเสียชีวิตระหว่างชายและหญิงต่างกันน้อยกว่า (1.1 ต่อ 1) มีเพียง 43% ของผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงเทียบกับ 57% ของผู้ป่วยในผู้ชาย
.
จนกว่าเราจะทราบสัดส่วนของผู้คนจากแต่ละเพศที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งกำลังทำการตรวจสอบ แม้จะเป็นการยากที่จะตีความตัวเลขเหล่านี้อย่างเต็มที่
.
สิ่งที่เรารู้จนถึงขณะนี้ก็คือโดยรวม 9 ใน 18 ประเทศที่ให้ข้อมูลการกระจายตามเพศที่สมบูรณ์มีผู้ป่วย COVID-19 ชายมากกว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 6 จาก 18 ประเทศมีกรณีหญิงมากกว่าชาย นอร์เวย์ สวีเดน และเยอรมนีมีอัตราส่วนผู้ป่วย 50-50%
.
ประเทศอื่น ๆ ที่หญิงติด COVID-19 เพิ่มขึ้น ได้แก่ :
สวิตเซอร์แลนด์ (53% ของหญิง 47% ของชาย)
สเปน (51% กับ 49%)
เนเธอร์แลนด์ (53% กับ 47%)
เบลเยี่ยม (55% กับ 45%)
เกาหลีใต้ (60% กับ 40%)
โปรตุเกส (57% กับ 43%)
แคนาดา (52% กับ 48%)
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (52% กับ 45%)
กรีซ, อิตาลี, เปรู, จีน, และออสเตรเลียต่างก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าหญิงมากกว่าชาย
.
ทำไมชายถึงเสียชีวิตมากกว่า?
.
ส่วนหนึ่งของคำอธิบายว่าทำไม coronavirus สายพันธุ์ใหม่ดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นในชายที่แตกต่างกันทางเพศทางชีวภาพ
.
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของหญิงมีบทบาท ผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่ามีความแตกต่างทางเพศเช่น โครโมโซมเพศ และฮอร์โมนเพศ ซึ่งมีผลต่อวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของบุคคลที่ตอบสนองต่อเชื้อโรค
.
จึงเป็นผลให้ “โดยทั่วไปหญิงสามารถเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นต่อการติดเชื้อ [และ] การฉีดวัคซีน” ด้วย coronaviruses ก่อนหน้าโดยเฉพาะการศึกษาในหนู นักวิจัยบางคนแนะนำว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจมีบทบาทในการป้องกัน
.
ตัวอย่างเช่นในการศึกษาข้างต้นผู้เขียนทราบว่าในหนูตัวผู้มี “การตอบสนองไซโตไคน์ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ” ไซโตไคน์มีหน้าที่ทำลายเนื้อเยื่อภายในปอดและการรั่วไหลของหลอดเลือดในปอด
.
เอสโตรเจนระงับการเพิ่มระดับของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่นำไปสู่การปลดปล่อยไซโตไคน์เพิ่มขึ้น ผู้เขียนพบว่า หนูตัวเมียที่รักษาด้วยตัวรับเอสโตรเจนเสียชีวิตใกล้เคียงกับอัตราเดียวกับหนูตัวผู้
.
ตามที่นักวิจัยบางคนได้ระบุไว้ว่า ปัจจัยด้านวิถีชีวิตเช่น การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในหมู่ผู้ชายก็อาจอธิบายถึงอัตราการตายโดยรวมที่สูงขึ้นในผู้ชาย
.
ทางวิทยาศาสตร์มีการเชื่อมโยงพฤติกรรมดังกล่าวมานานกับเงื่อนไขที่ตอนนี้เรารู้ว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลลบต่อผลการรักษาของผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงและภาวะปอดอักเสบเรื้อรัง
.
ทำไมผู้หญิงจึงมีความเสี่ยงมากกว่า ในทางกลับกันความจริงที่ว่าสังคมมักให้ผู้หญิงอยู่ในบทบาทของผู้ดูแลซึ่งเป็นบทบาทที่พวกเขายังคงเติมเต็มให้โดดเด่น - และความจริงที่ว่า แรงงานด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจึงทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูง ไวรัสและอาจอธิบายถึงอัตราการติดเชื้อที่สูงขึ้นในบางประเทศ
.
การวิเคราะห์ 104 ประเทศโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า “หญิงคิดเป็นประมาณ 70% ของแรงงานด้านสุขภาพ” ในประเทศจีนหญิงมีจำนวนมากกว่า 90% ของบุคลากรทางการแพทย์ในมณฑลหูเป่ย
.
ข้อมูลเหล่านี้เน้น “ลักษณะของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพของหญิงส่วนใหญ่ที่ต้องทำ” ผู้เขียนรายงานเกี่ยวกับ“ ผลกระทบของโรคระบาด” ที่ปรากฏใน The Lancet ว่า
.
"แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถสรุปข้อสรุปที่ชัดเจนได้เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการกระจายเพศจากทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบ" รายงาน Lancet ดูที่การระบาดครั้งก่อนเพื่อหาเบาะแส
.
“ในช่วงปี 2557-2559 การระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก” ผู้เขียนระบุว่า บรรทัดฐานที่ได้รับการยอมรับหมายความว่าหญิงมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อจากไวรัสมากขึ้นเนื่องจากบทบาทที่โดดเด่นของพวกเขาในฐานะผู้ดูแลครอบครัว"
.
ผู้เขียนยังเรียกร้องให้รัฐบาลและสถาบันสุขภาพเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างระหว่างเพศและเพศในการระบาดใหญ่
.
ทำไมข้อมูลที่กระจัดกระจายทางเพศจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน
รายงานใน The Lancet ว่า “การตระหนักถึงขอบเขตของการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อหญิงและชายแตกต่างกันเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการทำความเข้าใจผลกระทบหลักและรองของภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในบุคคลและชุมชนต่างๆและสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพ”
.
ตัวอย่างเช่นการระบุความแตกต่างที่สำคัญที่ทำให้หญิงมีความยืดหยุ่นในการติดเชื้อสามารถช่วยสร้างยาที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชายต่อการตอบสนองต่อไวรัส
.
การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การแทรกแซงที่พิจารณาถึงความต้องการของผู้หญิงที่ทำงานเป็นพนักงานสาธารณสุขต้องช่วยป้องกันอัตราการติดเชื้อที่สูงขึ้นที่เราเห็นในหญิง
.
ในที่สุดชายและหญิงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อวัคซีนและการรักษาที่มีศักยภาพแตกต่างกันดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลการกระจายเพศจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการทดลองทางคลินิกที่ปลอดภัย
.
ดังที่ Anna Purdie ผู้ซึ่งทำงานให้กับ Global Health 5050 - และเพื่อนร่วมงานของเธอได้สรุปไว้ในบทความของพวกเขาว่า “ข้อมูลที่แยกเพศมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงการติดเชื้อและโรคในประชากร ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิก”
.
“ความเข้าใจเรื่องเพศและเพศสภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกไม่ควรถูกมองว่าเป็นทางเลือกเสริม แต่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความมั่นใจว่าระบบสุขภาพระดับชาติและระดับโลกมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่ทำงานเพื่อทุกคน รัฐบาลแห่งชาติและองค์กรด้านสุขภาพระดับโลกต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้อย่างเร่งด่วน" Anna Purdie และคณะ
.
ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/doctoryothin/posts/1163857113961441

.

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

โดย สิงห์นอกระบบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net