วันที่ ศุกร์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)


แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)
 
 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น http://sescimande.net/Self-Screening/

แบบคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สงสัย

ที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 
 
พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ของแต่ละระดับความเสี่ยง
 
มีทั้งภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 
 
 
ขอเชิญท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปประเมินความเสี่ยง
ได้ด้วยตนเอง หรือดูรายละเอียดก่อน ได้ที่...
 

***
ขอขอบคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
INTERLINK Magazine, April 2020

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net