วันที่ จันทร์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันนี้ ตนพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ และขอถามคำถามด้วย ต่อไปนี้.


จากคำ *ข้อพระคำ คัมภีร์เดิม กล่าวไว้ดังนี้ 
2 พกษ:18:26
แล้วเอลียาคิมบุตรฮิลคียาห์ และเชบนาห์ และโยอาห์ เรียนรับชาเคห์ว่า "ขอทีเถอะ ขอพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั้น ขออย่าพูดกับเราเป็นภาษายูดายให้ประชาชนผู้อยู่บนกำแพงนั้นได้ยินเลย"

อสร:4:7

และในรัชสมัยของอารทาเซอร์ซีสนั้น บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทั้งปวงของเขาได้เขียนไปทูลอารทาเซอร์ซีส พระราชาแห่งเปอร์เซีย ฎีกานั้นได้เขียนขึ้นเป็นอักขระอารัม แล้วก็แปลเป็นภาษาอารัม

อสย:36:11

แล้วเอลียาคิม เชบนา และโยอาห์ เรียนรับชาเคห์ว่า "ขอทีเถอะ ขอพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั้น ขออย่าพูดกับเราเป็นภาษายฮูดาห์ให้ประชาชนผู้อยู่บนกำแพงได้ยินเลย"

ยรม:10:11

เจ้าจงพูดกับเขาทั้งปวงดังนี้ว่า "บรรดาพระเจ้าผู้ที่มิได้ทรงสร้างสวรรค์ และโลกจะพินาศไปจากโลก และจากภายใต้สวรรค์" {ความข้อนี้ ในต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอารัม}

ส่วนสำคัญตนเห็นว่า

จะควรให้สงสัย บ้างว่า เรื่อง อักขระอารัม หรือภาษาอารัม นั้น คือภาษาอะไร? ซึ่งในข้อนี้ ข้าพเจ้าขอยกไว้เป็นคำถามความรู้ ความสงสัยทางภาษาบันทึกศาสนาไว้ด้วยข้อ 1 เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราพึงควรจะรู้บ้างเหมือนกัน ขอถามว่าถึงแต่การจารึกไว้นั้น กล่าวไปถึงภาษาเก่าๆ เป็นตัวอย่างด้วยภาษาอะไรแน่? แล้วว่าต่อประการหนึ่ง ตรงความว่า ยฮูดาห์ กับ ยูดาย นั้น เป็นภาษาเดียวกันหรือ? หรือต้องแยกว่าเป็นคนละภาษา  

*หมายเหตุ อ้าง. ที่คลิกดู  Bible online:

Post รูป ของสำนักวาติกัน. Category: Profile the People TH ID. 3 6509 00023 80 4รูปยกมาด้วย เพราะอยู่ในวาระ คือคนเปิดดูพร้อมกันไปกับไปดูไบเบิล จากนั้นก็พยายาม ศึกษา หรือมุ่งใจจะไปดูเรื่องสำคัญจำเป็นอื่นๆ แก่วิชาทางหนังสือ ด้วยต่อไปนี้

 

 ดู Government gazette  ดู Vajirayana

โดย 351_ID

 

กลับไปที่ www.oknation.net