วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เคล็ดลับการรักษาสุขภาพของเซียน ในเรื่องอาหาร !!


เคล็ดลับการรักษาสุขภาพของเซียน ในเรื่องอาหาร !!
 
 
 
 
ในการรักษาสุขภาพของเซียนในลัทธิเต๋า
เพื่ออายุยืนนาน นั้น มักจะคำนึงถึง 3 ประการสำคัญ
อันได้แก่เรื่อง เสื้อผ้า อาหาร และที่อยู่อาศัย
โดยในเอ็นทรี่นี้ จะขอกล่าวถึง เรื่องอาหาร
ต่อจากเรื่องเสื้อผ้า ในเอ็นทรี่ที่แล้ว
 
 
อาหารเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเลี้ยงชีพ เซียนได้
กำหนดไว้เป็นหลัก ดังนี้
 
 
ประการแรก ควรหาอาหารในปริมณฑล
 
3 ตารางกิโลเมตร
 
 
โดยถือที่อยู่ของตนเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นอาหารสด
ที่ได้ตามธรรมชาติ เช่น ผักสดผลไม้สด (ไม่ทานอาหาร
ที่ปรุงแต่งให้เอร็ดอร่อย) จะทำให้มีอายุยืนยาว ดังเช่น
เซียนถือปฏิบัตในการรักษาสุขภาพ
 
 
(เรื่องนี้ คงตรงกับหลักการรักษาสุขภาพอนามัย
สมัยปัจจุบัน ที่ส่งเสริมให้ทานอาหารสด ผักสด
ผลไม้สด จากธรรมชาติเป็นหลัก ปราศจาก
การนำมาปรุงแต่งต่อใดๆ ไม่ต้ม ไม่ผัด ไม่ทอด
หรืออื่นใดทั้งสิ้น)
 
 
เซียนถือว่า มนุษย์ต้องการธาตุในถิ่นที่ตนเกิดมา
บำรุงร่างกาย  เพราะถือว่า อาหารที่เกิดใกล้
แผ่นดินถิ่นเกิดของตน เหมาะสมกับตนเองที่สุด
 
 
เนื่องจาก ผลผลิตที่เกิดในละแวกใกล้ถิ่น  มีกรด
ธาตุ และน้ำฝน ซึ่งต่างก็ผสมกลมกลืนอย่าง
เหมาะสมสำหรับคนในถิ่นนั้นๆ  นี่คือ วิธีการ
ทานอาหารตามธรรมชาติ
 
 
แต่ก็คงมีข้อยกเว้นบางประการเหมือนกัน หาก
ฟ้าดินเกิดเลวร้ายลง ปริมาณอาหารการกินเกิด
ขาดแคลน  หากยังถือเคร่งครัดนัก ก็อาจเกิด
โรคขาดอาหารขึ้นได้เหมือนกัน  ก็อาจเสาะหา
จากที่ใกล้เคียงปริมณฑลเดิมออกไปได้  และ
เมื่อฟ้าดินกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด ก็กลับคืนมาหา
ภายในปริมณฑลเดิมต่อไป
 
 

ประการที่สอง  ในระหว่างเดินเที่ยวไปตามป่าดง 

ห้ามกินน้ำดิบที่ไม่ได้ต้ม 
 
 
ในขณะที่เราอยู่บ้าน ดื่มแต่น้ำดิบที่อยู่ในท้องถิ่น 
ดื่มเท่าไรก็ไม่มีปัญหา  แต่พอดีไปเที่ยวนอกถิ่นไกลๆ
บางคนจะต้องเตรียมอาหารที่บ้านไปทานด้วย
 
 
เพราะการไปเที่ยวต่างถิ่นไกลๆ  อาจผิดน้ำ
ผิดอาหาร ถึงกับท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้
เหตุทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากผิดธาตุดิน ธาตุน้ำ นั่นเอง
แต่โบราณมา ก็มีคำกล่าวว่า  "ธาตุดิน ธาตุน้ำ
ไม่เข้ากัน"  ดังนั้น ระหว่างการท่องเที่ยวไปตาม
ป่าดง ห้ามกินน้ำดิบที่ไม่ได้ต้ม เป็นต้น
 
 
เรื่องน้ำดื่มนี้ ตรงกับข้อปฏิบัติของพรานป่าบ้านเรา
ที่เมื่ออยู่ในป่าเขา  จะเอาน้ำจากลำธารที่ใสและ
ไหล ใส่ปี๊บ ตัดเถาสะค้าน ตัดแค่ศอก  ใส่ลงไป
ต้มด้วย สัก 2-3 ท่อน เพื่อน้ำจะได้มีรสชาติดีขึ้น
คล้ายน้ำชาจีน ทำให้น้ำต้มที่ต้มเดือดแล้ว น่าดื่ม
และปลอดภัยขึ้น 
 
 
ในสมัยก่อน เราดื่มน้ำจากน้ำฝนที่รองใส่ตุ่มไว้
หากไม่พอ จึงจะดื่มน้ำคลองที่ตักขึ้นมา แล้วแกว่ง
ด้วยก้อนสารส้มจนใส   ผู้ที่ดื่มน้ำแบบนี้ ติดต่อกัน
มานาน  ก็อาจเป็นนิ่วได้  เพราะก้นตุ่มมักไม่สะอาด
พอ มีก้อนปูนเล็กๆ อยู่ก้นตุ่มเป็นจำนวนมาก แล้ว
คงตักขึ้นมาบ้าง หลงทานเข้าไปด้วย
 
 
แต่ปัจจุบัน เรามีเครื่องกรองน้ำ และน้ำดื่มบรรจุขวด
จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายยี่ห้อ
น้ำแร่ก็มี  น้ำดื่มผสมวิตามินก็มี  น้ำดื่มแอกติเวต
ที่มาปรับโมเลกุลน้ำใหม่ก็มี   ก็มีความสะอาด
ปลอดภัยสูง  แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 
 
เดิมการประปาเคยประชาสัมพันธ์ว่า น้ำประปาที่
ผลิตได้และส่งมาให้ตามบ้านนั้น สามารถใช้ดื่มได้
สะอาด ปลอดภัย  แต่ปัจจุบันเห็นเงียบไป  และ
ประชาชนก็ยังไม่แน่ใจนัก ว่าจะสะอาด ปลอดภัย
แท้จริงหรือไม่  มีข่าวบ้างเหมือนกันว่า  บางครั้ง
มีน้ำประปาขุ่นมาก หรือไม่แน่ใจท่อประปาจะสะอาด
ไว้ใจได้หรือไม่  เพราะท่อประปาเก่าเป็นเหล็ก
ไม่ใช่เป็นท่อพีวีซี
 
 
เพราะน้ำดื่มที่ไม่สะอาด อาจทำให้เป็นโรคไต
ในภายหลังได้เหมือนกัน หากน้ำนั้นเค็ม และ
ถ้ามีเชื้อแบคทีเรียหลงเข้าไป ก็ทำให้ป่วยเจ็บได้
หากร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอ
 
 
 
ดังนั้น พอสรุปได้ว่า อาหารธรรมชาติ  และน้ำดื่ม
ที่สะอาด ปลอดภัย จึงเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้
คนเรามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีอายุที่ยืนนาน 
เป็นเคล็ดลับที่สำคัญของเซียน ในการดูแลรักษา
สุขภาพ
 
จึงใคร่ขอฝากไว้ เป็นข้อคิดข้อเตือนใจ
 
 

***
อ้างอิงและภาพประกอบ :

"อายุยืนนาน...ด้วยเงื่อนไขในการรักษาสุขภาพ"
ในนิตยสารย้อนรอยกรรม ฉบับ
"ฮกลกซิ่ว มหาโชคมหาลาภและชีวจิตแนวจีน พันปี !"
แก้วชาย ธรรมาชัย  แปล-เรียบเรียง
 
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net