วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เคล็ดลับการรักษาสุขภาพของเซียน ในเรื่องที่อยู่อาศัย !!


เคล็ดลับการรักษาสุขภาพของเซียน ในเรื่องที่อยู่อาศัย !!
 
 
 
 
 
ในการรักษาสุขภาพของเซียนในลัทธิเต๋า
เพื่ออายุยืนนาน นั้น มักจะคำนึงถึง 3 ประการสำคัญ
อันได้แก่เรื่อง เสื้อผ้า อาหาร และที่อยู่อาศัย
โดยในเอ็นทรี่นี้ จะขอกล่าวถึง เรื่องที่อยู่อาศัย
ต่อจากเรื่องเสื้อผ้า และอาหาร ที่ได้นำเสนอไปแล้ว
 
 
แต่จะขออนุญาตนำบทความจากนิตยสาร ย้อนรอยกรรม
ฉบับฮกลกซิ่ว โดย แก้วชาย ธรรมาชัย แปล-เรียบเรียง
มาคัดย่อสั้นๆ พอจับใจความสำคัญได้มานำเสนอ
 
 
ลัทธิคำสอนของเหลาจื้อ ศาสดาแห่งเต๋า
 
เน้นเรื่องธรรมชาติเป็นหลักใหญ่ หลีกหนี
 
การปรุงแต่งใดๆ
 
 
 
ถ้าต้องการมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว
 
ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่าน คือเลือก
 
ที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบและมีอากาศบริสุทธิ์ 
 
เพื่อฝึกฝนบำเพ็ญเพียร  ตามข้อบัญญัติ
 
ของลัทธิเต๋า
 
 
 
ที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบ และมีอากาศบริสุทธิ์ นั้น
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นป่าเขาชายทะเลเสมอไป 
ในประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น  ย่อมยากที่จะทน
ความร้อนของฤดูร้อนได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้  มีความ
เกี่ยวเนื่องกับลม  ไม่สามารถพัดผ่านอาคารที่
หนาแน่นเข้าสู่ตัวบ้านได้  และตัวบ้านหรืออาคาร
ก็ไม่สามารถเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ได้  เนื่องจาก
ไอควันและฝุ่นละออง
 
 
ความร้อนของอากาศในฤดูร้อน ทำให้เหงื่อแตก 

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ไม่ควรใช้ไอเย็น
 
ของห้องแอร์มาดับความร้อนของร่างกายอย่าง
 
เฉียบพลัน
 

เราควรจะประยุกต์ใช้ "วิธี ตาก ลม"  ที่ตกทอด
 
มาแต่โบราณในการค่อยๆ ถ่ายเทความร้อน
 
ออกจากร่างกายให้เย็นสบาย  อย่างไม่มีพิษภัย  
 
เป็นตัวอย่างของการใช้ธรรมชาติมาแก้ไข
 
ธรรมชาติ
 
 
 
***
ผู้เขียนบล็อก ใคร่ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อ ในการเลือก
ที่อยู่อาศัยของคนปัจจุบันนี้
 

จะเห็นว่า ความสอดคล้องของธรรมชาติกับชีวิตที่ดำเนินอยู่
นั้นสำคัญมาก และต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติ  อย่างเช่น
ที่อยู่อาศัยในตึกสูงๆ เป็นห้องที่ทึบตัน อับอากาศ ลมธรรมชาติ
ไม่สามารถพัดผ่านได้
 
 
แสงอาทิตย์ก็เช่นกัน  ไม่สามารถสาดส่องเข้าถึงห้องพักได้  
ต้องใช้ทั้งไฟฟ้าให้แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศทั้งวัน 
ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง 
 
ผู้พักอาศัยก็มักจะไม่สบาย ไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย 
เมื่อพักอาศัยนานๆ  ก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรง ต้องไปหา
แพทย์เป็นประจำ
 
หากสามารถสร้างบ้านเป็นหลังได้  มีอาณาบริเวณรอบบ้าน
พอควร ให้ปลูกต้นไม้ได้บ้าง ก็เสมือนจำลองธรรมชาติมาอยู่ด้วย 
 
ตัวบ้านควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก และ
ห้องนอนควรอยู่ทิศตะวันออก จะดีที่สุด และร่มรื่นที่สุด 

(ห้องนอนที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะอมความร้อนสูง เพราะถูก
แสงดวงอาทิตย์ส่องในช่วงบ่ายจนถึงดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็น 
ผนังห้องจะอมความร้อนไว้มาก ซึ่งทางแก้ก็จะต้องปลูกไม้ใหญ่
มีรากลึก ไม่โค่นล้มง่าย และห่างจากตัวบ้านพอสมควร  ทาง
ทิศตะวันตก บังแสงอาทิตย์ไว้)
 
บ้านที่หันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้  ช่วงบ่ายจะร้อน
แสงแดดจะส่องหน้าบ้านตรงหรือเฉียง  ถ้าส่องข้างหรือหลังบ้าน
ไม่เป็นไร
 
 
 
ทิศทางลมที่พัดประจำในประเทศไทย โดยปกติ  มี 3 ทิศที่สำคัญ
ได้แก่ มาจาก ทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ  ควรไม่มีสิ่งใดปิดขวางทางลม  ควรมีหน้าต่างเปิดรับ
ทางลม หรือช่องลมก็ได้
 
 
เมื่อมีทางลมเข้า ก็จะต้องมีทางลมออกเสมอ  เป็นแนวทิศทาง
ที่ตรงกัน 
 
 
การทำสิ่งใดที่ประสานกลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติ
ย่อมส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย มีความสุขกายสบายใจ
จิตใจและอารมณ์ผ่องใส  ส่งผลดีสู่เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ให้ดีไปด้วย
 
 
***
อ้างอิงและภาพประกอบ :
 
"อายุยืนนาน...ด้วยเงื่อนไขในการรักษาสุขภาพ"
ในนิตยสารย้อนรอยกรรม ฉบับ
"ฮกลกซิ่ว มหาโชคมหาลาภและชีวจิตแนวจีน พันปี !"
แก้วชาย ธรรมาชัย  แปล-เรียบเรียง
 
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net