วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เตรียมพร้อมกำหนดการสอบเข้าม. 4 ปี 2563


เตรียมพร้อมกำหนดการสอบเข้าม. 4 ปี 2563
แชร์
top
top
top

 

สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้เตรียมสอบเข้า ม.4 มีกำหนดการคร่าว ๆ ออกแล้วนะคะ กำหนดให้รับสมัครนักเรียน ม.4 ทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 กำหนดสอบให้ได้ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนการจัดสอบโรงเรียนจะต้องจัดห้องสอบไม่เกิน 20 คน ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ทั้งนี้ต้องติดตามกำหนดการจากโรงเรียนที่น้องๆ กำลังจะสมัครอย่างใกล้ชิด ไม่งั้น เดี๋ยวไปสมัครไม่ทันกันนะจ๊ะ 


วันนี้พี่แอดมินจะมาแนะนำหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้าม. 4 มาให้น้องๆ ได้รีบซื้อหามาอ่านกัน ไปดูกันเลย


แนะนำหนังสือ


หนังสือ เตรียมสอบม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์

สรุปเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายประจำจังหวัดทั่วประเทศ เนื้อหาครบจัดเต็มทั้ง 5 วิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

มีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจทุกบท พร้อมแนวข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 ทุกโรงเรียนทั่วไทย และแนวข้อสอบ O-Net ม.3

จุใจกับแนวข้อสอบที่อัดแน่นกว่า 1,000 +++ ข้อ

 


โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ ม.3 สอบเข้า ม.4 ต้องรู้และทำให้ได้

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ ที่ใช้ในการสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4 บ่อยที่สุด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ที่ออกสอบจริง

เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แนวข้อสอบ อัตนัยและปรนัย ตั้งแต่โจทย์ข้อสอบทั่วไปไปจนถึงระดับโจทย์ยาก พิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

 


หนังสือ สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ สรุปเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3) เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น เพื่ออ่านเตรียมสอบในโรงเรียนและใช้อ่านสอบจริงเพื่อพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

รวมแนวข้อสอบมากถึง 5 ชุด โดยใน 1 ชุด จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 วิชาหลัก จำลองจำนวนข้อในแต่ละวิชาเสมือนสอบจริง
รวมข้อสอบทั้งหมดมากกว่า 900 ข้อ

 

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ ช่วยในเรื่องการอ่านทำความเข้าใจด้วยเวลาอันรวดเร็ว เน้นจำง่าย ใช้เป็น เก็บทุกคะแนน สรุปเนื้อหาเป็นแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ ตาราง เนื้อหาทั้งหมดในเล่มครอบคลุมวิชาหลักทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3)
เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น พร้อมรวบรวมแนวข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ เพื่อฝึกฝนพร้อมสอบในโรงเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศ

 


หนังสือ สรุปเข้ม O-Net ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100 ได้สรุปเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-2-3 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังศึกษาฯ

ตามที่ทาง สทศ.ได้กำหนดเพื่อการสอบสนามสอบ O-NETและโจทย์ในวิชาสุขศึกษาฯ, ศิลปะ และการงานอาชีพฯ

 


หนังสือ เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100

สำหรับนักเรียนม.ต้นที่เน้นเพิ่มคะแนน เน้นอธิบายกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างในเนื้อหาและแบบทดสอบท้ายบท ที่คัดจากแนวข้อสอบจริงในสนามต่างๆ มากกว่า 500 ข้อ

จุดเด่นของเล่มนี้

1. อธิบายกระบวนการทำโจทย์อย่างเป็นขั้นตอน2. มีตัวอย่างในเนื้อหา และแบบทดสอบท้ายบท ที่คัดจากแนวข้อสอบจริงในสนามต่างๆ มากกว่า 500 ข้อ3. อธิบายเนื้อหา และการทำโจทย์ด้วยภาพ

 


หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา สังคม ม.ต้น พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100

สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.1-2-3 เพื่อพิชิตสอบเข้า ม.4 เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเนื้อหาและแนวข้อสอบจริงที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และแยกแยะ สู่การเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม

ให้ผู้อ่านสามารถลำดับความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนวข้อสอบจริงจากหลากหลายสนามช่วยให้ฝึกฝีมือและวัดแววความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

 

 

1. สรุปข่าวข้น ประเด็นสำคัญแบบทันเหตุการณ์สังคมศึกษา ปีล่าสุด
2. สรุปเนื้อหาสังคมศึกษาเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4 แบบถึงใจ
3. แบบทดสอบและแนวข้อสอบจริงให้วัดความเข้าใจได้อย่างเต็มที่

 


สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100 (New edition)
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3)

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต , สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม , สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ , พลังงาน , กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก , ดาราศาสตร์และอวกาศ

แนวข้อสอบ O-NET และแนวข้อสอบสอบเข้า ม.4
สำหรับทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบในโรงเรียน และสนามสอบทั่วประเทศ

 


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับหนังสือที่พี่แอดมินนำมาฝาก หวังว่าน้องๆ จะได้เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามแข่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ อย่างไรก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

โดย BoyServeOrder

 

กลับไปที่ www.oknation.net