วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

New Normal แบบนี้ดีไหม


New Normal แบบนี้ดีไหม

ทฤษฎีการเกิดของโควิด-๑๙ ที่อาจดูไกลตัวหน่อยทฤษฎีหนึ่งบอกว่า โลกร้อน ธารน้ำแข็งละลาย ทำให้เชื้อโรคหรือไวรัสที่ถูกแช่แข็งอยู่กับซากสิ่งมีชีวิตชั่วนาตาปี (Permafrost) ออกมาอาละวาด แม้ทฤษฎีนี้ต้องพิสูจน์อีกหลายยก แต่หลายคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่า โรคระบาดโควิด-๑๙ สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

หากมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ยังคงมุ่งหน้าเบียดเบียนธรรมชาติเพื่อกอบโกยสะสมไม่รู้จักพอ วิกฤติแบบโควิด ๑๙ จะวนกลับมาเขย่าขวัญอีกแน่นอน

เราควรใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก มีคนเสนอแนวคิดนี้ตั้งแต่ ๓๐ ปีที่แล้ว คือ ดูแอน เอลยิน (Duane Elgine) ในหนังสือชื่อ Voluntary Simplicity - ความเรียบง่ายโดยสมัครใจ  เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ เป็นการมองเพื่อแก้ปัญหาคนเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจใคร แต่บางข้ออาจเป็นเรื่องปกติสำหรับวิถีคนไทย เอลยิน แนะนำว่า

                อย่าอยู่คนเดียว ให้เวลากับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงด้วยการไปเดินเล่น ดูหนังฟังเพลง แคมปิ้ง หรือทานข้าวด้วยกัน สบตา สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกับคนอื่นบ่อยๆ

                เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตัวเอง อ่านหนังสือ แสวงหาความสงบและบ่มเพาะความรู้สึกรัก เมตตาเพื่อนร่วมโลก ใส่ใจความเป็นธรรม การแบ่งปันทรัพยากรกับคนที่ด้อยกว่าให้มากขึ้น

                ลดความต้องการในการบริโภคสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอางหันมาให้ความสำคัญกับข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่ นำกลับมาซ่อมแซมใหม่ ใช้เสื้อผ้ามือสอง ใช้สินค้าที่ผลิตด้วยมือ แบ่งปันของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า หนังสือ หรืออื่นๆที่ไม่จำเป็นให้คนที่ต้องการใช้

                ลดการบริโภคอาหารที่มีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน อาหารปนเปื้อนสารเคมี หันมาบริโภคผักสด หรืออาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆ ทำงานบ้านด้วยตัวเอง

                ฝึกสมาธิ โยคะ ไท้เก๊ก ฯลฯ สวดมนต์ ใส่ใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ออกกำลังกาย หันมารับประทานสมุนไพรให้มากขึ้น ปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

                ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับคนอื่นเพื่อปกป้องพืชพันธ์ สัตว์ป่ามิให้สูญพันธ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดินน้ำ ป่า ให้ยั่งยืน เดินทางด้วยจักรยานหรือพาหนะขนส่งมวลชนมากกว่าใช้รถส่วนตัว

                ชีวิตวิถีใหม่ คือการปกป้องโลก แล้วโลกจะปกป้องเรา

โดย Dr.Sixteen

 

กลับไปที่ www.oknation.net