วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้หรือไม่ว่า ดาวพลูโต โดนถอดถอนออกจากระบบสุริยะ ไปนานแล้ว !!


รู้หรือไม่ว่า ดาวพลูโต โดนถอดถอนออกจากระบบสุริยะ
ไปนานแล้ว !!
 

 
เราเคยทราบกันมานานแล้วว่า  ระบบสุริยะของเรานั้น
ประกอบไปด้วย ดวงอาทิตย์และบริวาร ซึ่งได้แก่
ดาวเคราะห์ 9 ดวง บริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์
น้อย และดาวหาง
 
 
ดาวเคราะห์เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์เกือบจะเป็นวงกลม
เรียกว่า ทางโคจร  
 
 
ดาวเคราะห์ 4 ดวง ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ เรียกว่า
ดาวเคราะห์ชั้นใน  เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็ก มีความ
หนาแน่นสูง เป็นหิน  ได้แก่   ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และ
ดาวอังคาร
 
 
ส่วนดาวเคราะห์ 5 ดวง ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์
มากกว่าดาวเคราะห์ชั้นใน เรียกว่า ดาวเคราะห์ชั้นนอก
ได้แก่  ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
และดาวพลูโต
 
 
ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่อยู่ไกลจาก
ดวงอาทิตย์มาก  และดาวพลูโตมีวงโคจรเป็นวงรีมาก 
มีระยะห่างเมื่ออยู่ใกล้สุด 4,425 ล้านกิโลเมตร และ
ไกลที่สุด 7.375 ล้านกิโลเมตร  โดยกล้องโทรทรรศน์
อวกาศฮับเบิล ได้ถ่ายภาพดาวพลูโตได้ (ดังภาพที่ปรากฏ
ด้านบน)
 
***
 
 
 
 

ต่อมา ในการประชุมสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล หรือ
The International Astronomical Union's [IAU]
ครั้งที่ 26 ซึ่งมีนักดาราศาสตร์เข้าร่วมประชุมจาก
75 ประเทศทั่วโลก  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน
ประชุมอยู่ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ได้ลงมติถอดถอน
“ดาวพลูโต” ออกจากดาวเคราะห์แห่งระบบสุริยะ
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2549
 
 
 
 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คนได้โหวตด้วยการ
ยกบัตรสีเหลือง เพื่อแสดงความเห็นด้วยในประเด็น
ต่างๆ  หลังจากถกถึงนิยามของดาวเคราะห์ และสถานะ
ของ “พลูโต” กันอย่างถึงพริกถึงขิงมานานกว่าสัปดาห์
 
 
จึงขอนำมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะอาจจะมีบางท่าน
ยังไม่ทราบ   ดังนั้น ระบบสุริยะในปัจจุบัน จึงเหลือดาวเคราะห์
เพียง 8 ดวงเท่านั้น!!
 

***
อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ :
 
ลิซา ไมล์ส และ อลาสแตร์ สมิธ, ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ :
นานมีบุ๊คส์, 2544.
ขอขอบคุณ
 
“พลูโต” โดนโหวตออก ระบบสุริยะเหลือดาวเคราะห์
เพียง 8 ดวง
https://mgronline.com/science/detail/9490000108212
MGR online
25  ส.ค. 2549
ขอขอบคุณ
 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net