วันที่ อังคาร มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2563 เข้าเเล้ว เช็กเลย


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เตรียมเช็กปฏิทินเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2563 ว่ารัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

  • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้
  • เงินคืนภาษี 5% : ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

บัตรคนจน

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net