วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาเข้าใจคำว่า...ใจดี บุญ บาป สวรรค์ ให้ถ่องแท้ !!


มาเข้าใจคำว่า...ใจดี บุญ บาป สวรรค์ ให้ถ่องแท้ !!
 
 
ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เป็นพระสุปฏิปันโนที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยทั่ว
ประเทศมากองค์หนึ่ง 
 
 
ท่านพระอาจารย์ได้ให้อรรถาธิบายคำ 4 คำ ได้แก่
"ใจดี" "บุญ" "บาป" และ"สวรรค์" ให้เข้าใจและ
นำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ 
 
 
หากนำไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรและหลีกเลี่ยงใน
สิ่งที่ไม่ควร  ชีวิตก็จะมีแด่ความดีความงาม ความสุข
ความสบาย และความเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป
 
 

ท่านเริ่มต้นจากคำว่า...
ใจเราดีเป็นยังไงล่ะ... แน่... ใจเราดี มีความสุข
ความสบาย  ใจเราดี ทำอะไรก็ดี  ค้าขายก็ดี
ทำมาหากินก็ดี  เล่าเรียนก็ดี  ครอบครัวก็ดี
ชาวบ้านร้านตลาด  ประเทศชาติก็ดี
 
 
ใจดีเป็นอย่างไร ?... ใจเราดี ก็มีความสุข ความสบาย
เย็นอกเย็นใจ ไม่เดือดร้อน
 
 

บุญ  คือ ความสบาย เย็นอกเย็นใจ ไม่ยุ่งไม่ยาก
ไม่ลำบากรำคาญ  ไม่อด ไม่จน
 
 

บาป  คือ ความวุ่นวาย  ความยุ่งความยาก  ดิ้นรน
ลำบากเดือดร้อน
 

สวรรค์  คือ ความสุขความสบาย  อะไรสุขสบาย
ดวงใจเราสุข ดวงใจเราสบาย
 
 
 
***
ที่มา :
หนังสือ ภาพ ชีวประวัติและปฏิปทา ของ
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, กรุงเทพฯ, 2521
 
ภาพประกอบ :
อินเตอร์เน็ต
 
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net