วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หน้ากากยังสำคัญ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการมากขึ้น


วันนี้ขอนำเสนอข่าวโควิด-19 เมื่อทางนพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยระยะหลังมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่แสดงอาการเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มคนวัยทำงาน
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราการติดเชื้อโควิดสูงสุด คือผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี จำนวน 806 ราย หรือประมาณ 26% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

สรุปแล้วในกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและทางกลุ่มวัยทำงาน ที่ได้มีร่างกายแข็งแรง เมื่อป่วยนั้นมักจะไม่แสดงอาการ จึงจะได้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ง่าย ผนวกกับภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการในระยะต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายออกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะแล้วการใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือการร่วมงานพิธีการและกิจกรรมทางศาสนา มีการรวมตัวของคนที่เป็นกลุ่มก้อนทำให้เกิดความแออัด ถ้าหากมีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ อาจที่จะมีการแพร่กระจายของเชื้อ ที่เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากได้

ดังนั้นแล้ว การที่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ทั้งยังมีความจำเป็นช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อรวมไปถึงแพร่เชื้อให้กับผู้ใกล้ชิดและมีคนในครอบครัว

โดย homewatchOK

 

กลับไปที่ www.oknation.net