วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เสนอหลักการการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด โดยจะพิจารณาจากประเทศหรือเมืองที่ดูแลพื้นที่ภายในของตัวเองได้เป็นอย่างดี อาทิ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ลาว เมียนมา ตะวันออกกลางบางประเทศ ซึ่งการเดินทางระหว่างกันต้องเข้มงวด ต้องมีการประกันสุขภาพด้านสาธารณสุข

 นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ เมื่อให้เขาเข้ามาแล้วต้องกักตัวหรือไม่ เราจึงต้องทำให้มั่นใจที่สุด และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องเป็นลักษณะนักท่องเที่ยวแบบเจาะจง เข้ามาแล้วเราควบคุมได้ เช่น การเข้ามาเพื่อเล่นกอล์ฟที่เข้ามาแล้วมีที่อยู่ชัดเจน และสามารถติดตามบุคคลที่เขาไปสัมผัสได้ รวมถึงอาจจะเป็นการจำกัดบางพื้นที่ บางแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้เบื้องต้น คือ กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มที่เข้ามารับบริการตรวจรักษาทางการแพทย์ เพราะเป็นกลุ่มมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและติดตามตัวได้

ทั้งนี้ ผอ.ศบค.ได้เห็นชอบในหลักการ แต่ในส่วนของรายละเอียดให้มีตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูมาตรการและวิธีการ ดำเนินมาตรการโดยเร็ว แม้วิธีการนี้จะทำให้เกิดรายได้ แต่ต้องควบคุมโรคด้วย

โดย พัชรวิภาวรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net