วันที่ อังคาร มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

15 สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากโควิดจบ


ขณะนี้ ธุรกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงช็อคกับการถดถอยของเศรษฐกิจ แม้ว่ารัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต่างงัดมาตราการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จำนวนผู้ตกงานก็ยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุด ปัจจัยหลักคือผลจากโควิต-19 ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างและร้ายแรงกว่าที่คาดไว้มาก ถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าทุกอย่างจะจบเมื่อไหร่ เพราะเหตุการณ์นี้ต่อให้โควิดจบ มีวัคซีนป้องกันเศรษฐกิจก็คงไม่กลับมาเป็นปกติแบบ V-shape แน่นอน

มีการเปิดเผยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บอกว่า ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มีจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจรวม 11,124 ราย เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ และหวังรองรับธุรกิจในอนาคต ซึ่งคาดว่าต่อไปเราคงได้เห็นหลายบริษัทออกมาปรับทิศทางธุรกิจอีกจำนวนไม่น้อย แม้ว่าโควิดจะจบลง แต่วิธีการทำธุรกิจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกในการทำธุรกิจเปลี่ยนตามเหตุการณ์ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค วิธีการแข่งขัน ระบบการบริหารจัดการร้าน วิธีการเข้าถึงลูกค้า ฯลฯ สรุปให้สั้นคือ ของที่เคยขายได้ อาจกลายเป็นไม่จำเป็น ของที่ไม่เคยมองเห็น อาจกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

 

1. โลกเหมือนสภาพหลังสงคราม ธุรกิจใหญ่น้อยเสียหายตามกำลังการบริโภคที่หายไป เตรียมใจไว้เลยว่า สภาวะแบบนี้ ใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเท่าเดิม

2. ประเทศไทยจะเป็นหนี้ไปอีกนาน รายได้ลดลง เนื่องจากรายได้รัฐจากภาษีทุกประเภทลด (Vat, สรรพสามิต, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ในขณะเดียวกัน รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นขึ้น

3. กำลังซื้อจะหายไปมากกว่า 60-70% อาจเข้าขั้นภาวะ "เงินฝืด" สินค้าฟุ่มเฟือยจะเป็นที่ต้องการน้อยลงเนื่องจากช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว ผู้คนจะใช้เงินกับสิ่งจำเป็นมากกว่า และมีราคาที่พอเหมาะตามฐานะมากขึ้น

4. ผู้คนเคยชินกับการอยู่บ้านมากขึ้น พร้อมกับธุรกิจที่รู้แล้วว่า การมีออฟฟิศใหญ่ๆสำหรับพนักงานทุกคนเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

5. ศูนย์การค้าก็อาจเป็นสิ่งไม่จำเป็นสำหรับคนอยากมีร้านเช่นกัน

6. นอกจาก Work From Home แล้ว เราจะเห็น Study From Home เป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

7. การใช้ Online Payment เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสดจะเฟื่องฟูสุดๆ

8. Online กลายเป็น lifestyle ปกติไปโดยที่เราไม่รู้ตัว และกลายเป็นช่องทางการขายหลักของธุรกิจเล็ก

9. โลกจะเริ่มแบ่งแยกและปกป้องประเทศตัวเองมากขึ้น เราจะกลับไปสู่คำว่า ต่างคนต่างอยู่อย่างรัดกุมมากขึ้น

10. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และจะถูกเร่งพัฒนาออกมาให้แทนปัญหาเรื่องคน เช่น ขาดแคลนแรงงาน คนขาดทักษะ และค่าแรงสูง

11. คนจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น คือ ด้านการป้องกันสุขภาพ ธุรกิจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นและเรื่องระบบป้องกัน screening ด้านความสะอาด จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาให้เห็น

12. ระบบข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญในทุกวงการ

13. อาชีพการตลาดแบบตรงจะกลับมารุ่งเรือง การขายแบบผ่านคนกลางจะลดบทบาทลงเพราะถูก online แทนที่

14. Lifestyle แบบ self-made ธุรกิจลักษณะ homemade หรือพึ่งพาตัวเองจะกลายเป็นเรื่องปกติ

15. โลกจะกลับมาให้คุณค่ากับอาชีพเกษตรกรรม แต่จะนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสาน เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตควบคุมเรื่องคุณภาพและความสะอาด

 

โดย ยี่สิบแปดกันยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net