วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชวนอนุรักษ์หนังสือหายากของไทย !!


ชวนอนุรักษ์หนังสือหายากของไทย !!

 


หนังสือหายาก (Rare Book)

หนังสือหายากนั้น หากจะให้คำจำกัดความ
แบบเป็นทางการ ก็คงจะยาวมากและ
เข้าใจได้ยาก

แต่หากจะให้คำจำกัดความแบบย่อและเข้าใจง่าย
ก็คงหมายถึง

 

"หนังสือที่มีคุณค่าสูง
ซึ่งไม่สามารถแสวงหาได้โดยง่าย
จากห้องสมุดหรือร้านหนังสือทั่วไป


ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเก่า
และเป็นหนังสือที่มีราคาสูง
ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้สะสมหนังสือ
และห้องสมุดได้พยายามที่จะสงวนรักษาไว้


เพื่อเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการค้นคว้าวิจัย"

 


แต่ถ้าท่านผู้อ่าน อยากจะศึกษาหนังสือหายาก
ให้ละเอียดลึกซึ้ง ก็กรุณาไปอ่านรายละเอียด ได้ที่นี่

http://rarebookies.blogspot.com/

ซึ่งจัดทำโดย นางสาวอุทุมพร แดนดอกเอื้อง 

และ นางสาวพรรณรัตน์ ปากบารา

 

***

 

 

ทุกวันนี้ หากไม่ช่วยกันอนุรักษ์หนังสือหายาก
ที่ยิ่งเก่าก็จะยิ่งหายากไว้ ก็จะสูญสลายไป
อย่างไม่สามารถจะหวนคืนกลับมาได้อีกแล้ว

 

จึงใคร่ขอเชิญชวน ให้ผู้พบเห็นหนังสือหายากของ

ไทย ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

 

ได้ช่วยกันอนุรักษ์หนังสือหายากเหล่านี้ไว้ ตามกำลัง
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในหลากหลายวิชา
และเก็บไว้เป็นภูมิปัญญาของคนไทย หรือมอบให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นสมบัติของชาติ
ก็ย่อมได้บุญกุศลเป็นอย่างมาก โดยอยากให้เน้นไปที่
คุณค่าของหนังสือ มากไปกว่าความเก่าแก่ของหนังสือ

 

ตัวอย่างหนังสือหายากที่ผู้เขียนสะสมไว้

 

 

***
แนะนำบทความเรื่อง "เปิดคลังมรดกของชาติ "หนังสือ
หายาก" แห่งรัตนโกสินทร์"


และแนะนำให้รู้จักกับ คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เจ้าของ
ห้องสมุดของสำนักพิมพ์ต้นฉบับ นักสะสมหนังสือหายาก
ชิ้นสำคัญๆ เป็นคลังมรดกของชาติ

Praew.com

 

https://today.line.me/TH/article/MZ1Xma?utm_source=copyshare

 

 

ขอขอบคุณ
คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คุณแพรว
และสำนักพิมพ์แพรว

 

 

***
อ้างอิงข้อมูล :
https://sites.google.com/site/
rattana571110078/wasdu-ti-phimph/
1-8-hnangsux-ha-yak-rare-book

http://rarebookies.blogspot.com/2015/09/
blog-post.html

ขอขอบคุณ

 

และขอขอบคุณ

นางสาวอุทุมพร แดนดอกเอื้อง 
และ นางสาวพรรณรัตน์ ปากบารา

และเจ้าของหนังสือที่นำมาเป็นภาพประกอบทุกท่าน

 

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net