วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา


5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา

               การประดิษฐานพระพุทธรูป เทวรูป ภายในอาคารบ้านเรือนหรือสักการสถานนั้น จำเป็นจะต้องประดิษฐานได้บนที่จัดวางที่เหมาะสม ไม่อยู่ในระดับพื้น หรือระดับเดียวกับผู้สักการะ ดังนั้นจึงนิยมใช้โต๊ะขาสิงห์และโต๊ะหมู่บูชาในการจัดวาง โต๊ะหมู่บูชาก็มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เริ่มตั้งแต่โต๊ะหมู่ 2 ไปจนถึงโต๊ะหมู่ 9 ซึ่งจำแนกตามจำนวนลูกโต๊ะของแต่ละประเภท ในการเลือกใช้โต๊ะหมู่บูชานี้ควรคำนึงถึงจำนวนพระประธาน เทวรูป หรือสิ่งที่จะนำมาตั้งบูชาเป็นสำคัญ หลักการในการจัดโต๊ะหมู่บูชาในห้องพระจะต้องแบ่งตามแต่ละกรณีซึ่งควรมีหลักการดังนี้

       1.      องค์ประธาน

ในกรณีที่มีพระบูชาทั้งที่เป็นพระพุทธรูปและรูปหล่อเหมือนพระสงฆ์เลือกพระพุทธรูปไว้เป็นองค์ประธานเหนือสุดเสมอ สำหรับบ้านที่มีการตั้งบูชาพระพุทธรูปและพระสงฆ์รวมกัน ควรตั้งพระพุทธรูปเอาไว้เป็นองค์ประธานเหนือสุด แล้วค่อยตั้งไล่เรียงระดับสมัย(ความอาวุโส)ของพระสงฆ์ผู้เป็นเจ้าของรูปบูชานั้น โดยเรียงลำดับความอาวุโสจากขวาของพระพุทธรูปสลับมาทางซ้ายลดหลั่นระดับกันลงมา

      2.      การจัดลำดับตามปาง

กรณีที่มีพระพุทธรูปหลายองค์ ซึ่งแต่ละองค์เป็นปางที่ต่างกัน  ให้เรียงตามลำดับปางที่มาก่อนหลังตามพุทธประวัติ โดยจะเรียงได้จากปางสมาธิเป็นปางที่ประดิษฐานบนสุดเนื่องจากเป็นปางแรกในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หากไม่มีก็ให้ประดิษฐานปางมารวิชัย หากไม่มีปางมารวิชัยค่อยเอาปางนาคปรกก็ได้

      3.      การวางพระธรรม

กรณีที่มีการนำเอาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หรือใบลานพระไตรปิฎกมาประดิษฐานร่วมด้วย ควรประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นองค์ประธานหลัก ในระดับที่สูงที่สุด แล้วค่อยวางพระธรรมนั้นไว้ส่วนกลางของลูกหมู่โต๊ะ เพราะถือว่าพระธรรมเป็นรัตนะที่สูงส่งถัดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      4.      การจัดวางอัฐิและรูปเคารพ

ไม่ควรวางอัฐิหรือภาพบุคคลไว้บนโต๊ะหมู่ร่วมกับพระพุทธรูป แม้ว่ารูปเคารพนั้นจะเป็นของบุคคลที่เราเคารพนับถือเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ควรนำมาจัดวางบนโต๊ะหมู่ในระดับเดียวกับพระพุทธรูป เพราะในขนบธรรมเนียมของคนไทยถือว่าพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันสูงสุด ไม่ควรวางรูปเคารพทั่วไปให้สูงเสมอได้

      5.     การจัดดอกไม้หรือเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่

ไม่ควรเลือกดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นหรือดอกไม้ที่มีสีฉูดฉาดมากเกินไปในการประกอบพิธีกรรมนี้ แต่ควรเป็นสีเรียบง่าย สีบางเบา ให้ความรู้สึกสงบเมื่อมองเห็น ไม่ควรนำหางนกยูง งาช้าง หรือของทนสิทธิ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ไปประดับตกแตงในระดับเดียวกับพระพุทธรูป อีกทั้งไม่ควรจุดธูป เทียนบูชาบนโต๊ะหมู่บูชาโดยตรง เพราว่าโต๊ะหมู่จะเปื้อนเศษฝุ่นธูปและน้ำตาเทียนจนยากแก่การทำความสะอาด ทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ในกรณีที่โต๊ะหมู่บูชาทำจากไม้

การจัดวางโต๊ะหมู่บูชานั้น ควรเลือกวางในห้องที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก หามุมที่นั่งสวดมนต์แล้วรู้สึกมีความสุข ความสงบ ถูกใจ จึงถือว่าจัดวางโต๊ะหมู่บูชาได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด

โดย LittleBee

 

กลับไปที่ www.oknation.net