วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

5 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการไหว้ศาลตายาย


5 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการไหว้ศาลตายาย

ในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเรือนและคนในบ้านแล้ว ศาลตายายเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนที่คนไทยให้ความเคารพนับถือมาช้านานตามความเชื่อของกลุ่มชนลุ่มน้ำโขง และกลุ่มชนที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากลุ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ หรือทะเลสาบหนองแสซึ่งมีความเชื่อเรื่องผีฟ้า ผีแถน และผีบรรพชน ศาลตายายมักจะถูกตั้งเคียงข้างศาลพระภูมิ มีเสา 4 ต้น มีทั้งในลักษณะศาลประจำบ้านเรือนและศาลประจำหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ชุมชนก็จะมีขนบพิธีการที่เกี่ยวข้องกับศาลตายาแตกต่างกันออกไป รวมถึงพิธีการไหว้ หรือพิธีเซ่นบูชาก็เช่นกัน

พิธีการไหว้บูชาศาลตายายนั้น แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละพื้นที่ แต่ละความเชื่อของเจ้าบ้าน ทว่าก็มีหลักใหญ่นัยสำคัญที่เหมือนกันอยู่ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามและแนวการปฏิบัตินั้นมีดังนี้

1.จะไหว้และถวายเครื่องเซ่นก่อนเวลาเที่ยงเสมอ เพราะมีความเชื่อว่าการไหว้ในช่วงบ่ายจะเป็นเวลาของผีร้าย เวลาของการเตรียมฌาปนกิจศพ ซึ่งถือว่าไม่เป็นมงคลต่อการไหว้ การถวายเครื่องเซ่น

2. ห้ามผู้หญิงที่กำลังเป็นประจำเดือนมาทำพิธีไหว้ เพราะเชื่อกันว่าประจำเดือนนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ลบล้างอาถรรพ์ได้ ทำให้อิทธิฤทธิ์ของภูตผี หรือเทวะเจ้าที่นั้นเสื่อมถอยลง จึงไม่ควรให้ผู้หญิงที่กำลังเป็นประจำเดือนอยู่เข้าไปใกล้บริเวณศาลตายาย

3. ผู้ทำการเซ่นไหว้ศาลตายายควรสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สุภาพและสะอาดสะอ้าน เช่น หากเป็นหญิงก็ควรนุ่งผ้าถุงและครองสไบ หากเป็นชายก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่เปิดเปลือยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาหรือผีผู้สถิตในศาลตายายนั่นเอง

4. ควรหลีกเลี่ยงการไหว้ศาลตายายด้วยดอกไม้บางชนิด อันได้แก่ ดอกบัว เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาคือดอกไม้ที่หอมกลางคืน เช่น ดอกราตรี ดอกการเวก เป็นต้น เพราะมีความเชื่อว่าดอกไม้เหล่านั้นมีภูติผีสิงสู่เป็นเจ้าของอยู่ นอกจากนี้ยังห้ามนำดอกลั่นทม , ดอกจำปา ,ลีลาวดี มาเป็นเครื่องบูชา เนื่องจากเป็นดอกไม้พิธีกรรมที่นิยมนำมาใช้บูชาผีฟ้าผีแถน เป็นต้น

5. อาหารที่ใช่ไหว้เซ่นบูชาควรเป็นอาหาสุกเท่านั้น ตายายผู้ปกปักรักษานับเป็นเทวดาหรือผีฝ่ายธรรม จึงไม่ชอบของดิบที่ไม่ผ่านไฟ อีกทั้งของดิบนั้นมักจะถูกนำไปเป็นเครื่องเซ่นสังเวยวิญญาณในพิธีมนต์ดำ

โดย LittleBee

 

กลับไปที่ www.oknation.net