วันที่ พุธ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพิ่มทักษะด้านภาษาให้กล้าที่จะสื่อสารภาษา คือ สื่อตัวกลางที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกับผู้อื่น ว่ามีความต้องการอะไร สื่อความหมายถึงอะไรได้บ้าง ซึ่งแน่นอนว่า เราเป็นคนไทย เราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาตั้งแต่เกิด การสื่อสารภายในคนชาติเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ง่าย แต่หากเราอยากที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอื่น เราก็ควรที่จะต้องฝึกและทำการศึกษาภาษานั้นๆ เพื่อให้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ อย่างไรก็ตามเรามาดูความหมายของการสื่อสารกันก่อน การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน


การเลือกที่เรียนภาษาที่สอง อย่างภาษาอังกฤษนั้น เราต้องเริ่มจากความชอบและความตั้งใจที่จะเรียนในสิ่งใหม่ๆ เพราะเราจะได้เรียนตั้งแต่การอ่านออกเสียง พยัญชนะต่างๆ เหมือนการเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้น ความกล้าและความมั่นใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะต้องมี เพราะหากไม่มีแล้ว เราก็จะไม่กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยๆหลายๆคนที่ไม่ได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ และทำให้สิ่งที่ได้เรียนมานั้นไม่ถูกนำไปใช้และปฏิบัติ ทำให้ลืมการใช้ภาษาขั้นพื้นฐานไป เพราะฉะนั้นแล้ว การฝึกฝนทุกวันจะสร้างความชำนาญได้ อย่างสุภาษิตฝรั่งที่ว่า Practice makes perfect. และการเลือกสถาบันสอนภาษาที่มีการรับรองและมาตรฐานสากลคือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก สถาบันที่เรียกได้ว่าเป็น language school Bangkok และ Thai language school Bangkok คอร์สเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีครูผู้สอนดูแลและให้คำแนะนำในการเรียนภาษาอย่างใกล้ชิด ครูทุกท่านมีความชำนาญในการสอนภาษา ทำให้นักเรียนที่เรียนจบคอร์สนั้นสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามเคล็ดลับการเรียนภาษานั้นเว็บไซต์ทีเอ็มบีแบงค์ได้แชร์ไว้ว่า การเรียนภาษาต้องระลึกความปรารถนาอันแรงกล้า (Passion) อยู่เสมอ เพราะเราจะใช้ภาษานั้นๆ ไปเพื่ออะไร ทำไมถึงอยากพูดได้ ทำไมถึงอยากสอบผ่าน บางครั้งความปรารถนาอันแรงกล้า ก็อาจจะเกิดจากความอึดอัดใจ เวลาที่อยากจะรู้ว่าในหนังเขาคุยอะไรกันแล้วฟังไม่ออก หรือตอนที่สื่อสารกับพนักงานในร้านตอนอยู่ต่างประเทศไม่ได้ อ่านเมนูอาหารไม่ออก เลยพลาดที่จะสั่งอาหารที่อยากกินจริงๆ บางคนอาจจะทำงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ แต่เกิดความลำบาก สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง หรืออยากได้เงินเดือนเพิ่ม แต่คะแนนการสอบวัดระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น

โดย Happyiskey

 

กลับไปที่ www.oknation.net