วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หลายวิชาในโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ที่น่าได้รับ การศึกษาค้นคว้าต่อยอด !!


หลายวิชาในโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ที่น่าได้รับ
การศึกษาค้นคว้าต่อยอด !!

 

ในการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลทั่วไปในทุกวันนี้
มักจะเป็นการผูกดวงอีแปะ เพื่อการพยากรณ์
พื้นดวงและพยากรณ์จรกันเป็นพื้น

 

ถัดมาก็มักผูกดวงราศีจักรและนวางค์จักร ควบคู่
เพื่อใช้ในการพยากรณ์ที่ละเอียดขึ้น

 

สุดท้ายก็เป็นดวงพิชัยสงคราม (คนไทยทั่วไป
มักจะผูกดวงพิชัยสงคราม เพื่อนำไปจารใน
แผ่นทอง เพื่อกราบไหว้บูชาดวง มากกว่าจะนำ
ไปใช้ในการพยากรณ์ที่ละเอียดสุด ดาวแต่ละ
ดวงจะสมผุสระบุตำแหน่ง เป็นองศาลิบดาและ
พิลิบดา

 

(คราวศึกสงครามในประวัติศาสตร์ไทย จะต้องมี
การผูกดวงพิชัยสงคราม สมผุสดาวแต่ละดวง
อย่างละเอียด เพื่อวางแผนกลยุทธ์การรบขึ้นก่อน
จะไปทำศึกสู้รบกัน - ผู้เขียน)

 

 

 

 

 

แต่น่าเสียดาย ที่ในวิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนั้น
อาจารย์รุ่นก่อน ได้กรุณาเรียบเรียงและรวบรวมไว้
อย่างเช่น ท่านอาจารย์สิงห์โต สุริยาอารักษ์
ท่านได้เรียบเรียงและรวบรวม "การพยากรณ์เฉพาะ
ดวงชาตาสตรี และโรค 108 ในโหราศาสตร์" ไว้
อย่างละเอียดชัดเจนมาก โดยจัดพิมพ์เป็นเล่มปกแข็ง
หนาถึง 224 หน้า พิมพ์เมื่อปี 2527 โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบรรณกิจ ซึ่งนักพยากรณ์ไทย
จะรู้จักสำนักพิมพ์แห่งนี้เป็นอย่างดีว่าเป็นคลังแห่ง
วิชาโหราศาสตร์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

 

ซึ่งน่่าจะได้รับการศึกษาค้นคว้าต่อยอด ไปเป็น
โหราศาสตร์การแพทย์และโหราศาสตร์สตรี จึงใคร่
ขอฝากไว้ให้นักพยากรณ์ในปัจจุบันได้นำไปศึกษา
ค้นคว้าต่อยอดวิชา เพื่อจะได้ไม่สูญไป โดยเปล่า
ประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

ขอนำสารบัญเฉพาะ โรค 108 ในโหราศาสตร์  มาให้ทราบ 

 

และกฎเกณฑ์ความสำคัญเรื่องโรค มาให้ทราบ

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์บรรยายวิชาโหราศาสตร์ที่
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย หลายท่านที่มีความรู้
ความสามารถเก่งกาจมาก ในสมัย พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ลีละยูวะ
เป็นนายกสมาคมฯ ปี 2517-2535 ที่ผู้เขียนเคยเป็น
สมาชิกสมาคมโหรฯ ด้วยผู้หนึ่ง และได้มีการเผยแพร่
โดยนำลงเป็นครั้งคราวใน "พยากรณ์สาร" ของสมาคมโหรฯ

 

อีกวิชาหนึ่งที่ผู้เขียนนึกออก ก็คือ วิชาโหราศาสตร์การเกษตร
ก็น่าจะได้มีการศึกษาต่อยอดเช่นเดียวกัน เมื่อนำมา
บูรณาการกับวิชาพราหมณ์ในพระราชพิธีต่างๆ ด้วยแล้ว
จะเป็นวิชาที่ให้ประโยชน์มากในด้านการเกษตรของไทย
เป็นอย่างดี รวมทั้งโหราศาสตร์การเมืองด้วย

 

วิชาโหราศาสตร์นี้ มีอายุถึงปัจจุบันนี้ กว่า 7,000 ปี แล้ว!!
(ก่อนพุทธกาลนานมาก-ผู้เขียน)

https://sites.google.com/site/buddhistastro/lesson-p-1-horasastr-beuxng-tn/horasastr/khwampenmakhxnghorasastrthiy

ขอขอบคุณ


ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้มีการเปิดการสอนวิชาเลือก “โหราศาสตร์” ให้แก่
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว (ในประเทศอินเดีย
ก็มีการเปิดสอนโหราศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นการเปิดกว้าง
ในทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ - ผู้เขียน)

 

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net