วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ เปิดโครงการ” Young Politic Leadership”


สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์  เปิดโครงการ” Young Politic  Leadership”

 

 

 

         เครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ผนึกภาคสังคม-นักธุรกิจรุ่นใหม่-สตาร์ทอัพ-ดีไซน์เนอร์-ท่องเที่ยว พร้อมเครือข่ายการเมือง-นักวิชาการด้านกฎหมาย และสุขภาพ เปิดตัวโครงการ ”Young Politic Leadership” ผู้นำรุ่นใหม่ทางการเมืองทุกสาขาอาชีพ สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในทุกสาขาอาชีพเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน  วางแผนสร้างเครือข่ายภาวะผู้นำรุ่นใหม่ทั่วประเทศ โดยทีม Project Leadership ระดับโลกลงพื้นที่ทุกภาคพร้อมวิทยากรเครือข่าย

 

 

 

           นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ กล่าวถึงงานเปิดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำในหลายสาขาอาชีพให้ร่วมกันทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมด้วยการขับเคลื่อนฝึกอบรมโดยทีมโปรเจ็คลีดเดอร์ชิป(Project Leadership)ระดับโลกที่นำโดยอาจารย์อิน  นฤหล้า  นักธุรกิจและนักวิชาการนานาชาติอดีตคณบดีบริหารธุรกิจเอแบคและทีมอาจารย์ภาวะผู้นำจากต่างประเทศอย่างอ.ปีแอร์ เดอลาลองด์ และ อ.สก็อต  แบดเล่ย์ ฯลฯที่เคยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การ​สหประชาชาติและผู้บริหารอีเกียมาแล้ว​  และมีตัวแทนของภาคสังคม-นักธุรกิจรุ่นใหม่-ดีไซน์เนอร์-ท่องเที่ยว พร้อมเครือข่ายการเมือง-นักวิชาการด้านกฎหมายและนักวิชาการด้านสุขภาพ อันประกอบด้วยนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ ศ.ดร.มณีรัตน์  สวัดิวัฒน์ ณ อยุธยา(นักวิชาการด้านการศึกษาผู้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษฉบับแรกของโลก), ศ.ดร.สุเทพ  บุญประถัมภ์  นายกสมาคมศาสนกิจสัมพันธ์ฯ, อาจารย์สุพัฒก์  ชุมช่วย  นักวิชาการอิสระผู้เขียนหนังสือทศพิธราชธรรม ซึ่งทุกท่านในส่วนนี้จะเป็นทีมนักวิชาการที่จะมาสร้างภาวะผู้นำให้กับคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้ปลูกฝังความรักชาติ รักบ้านเมือง ของ3 เสาหลักของประเทศ นั้นก็คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยหลังจากเปิดตัวโครงการฯแล้วจะเปิดอบรบรุ่นแรกในช่วงไม่เกินเดือนตุลาคม ศกนี้ หลังจากผ่านพ้น​ พรก.ฉุกเฉินและสถานการณ์โควิดในประเทศกลับมาปกติแบบ 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม

 

           “นอกจากนั้นแล้วเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ยังได้ผนึกกำลังกับนักวิชาการด้านกฎหมายรุ่นใหม่(ระดับปริญญาเอก)ทั้งหมด นำโดยอ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต(ในฐานะคณะยุทธศาสตร์ทางด้านกฎหมาย-เทคโนโลยี –สตรีและเยาวชน) นายปัญญา  สุทธา (ทนายความ),อ.จตุพล  เจริญรื่น (อ.นิติ ราชภัฎบ้านสมเด็จ) อ.เนติ ปิ่นมณี(นิติ ม.นวมินทร์ ฯลฯและนักกฎหมายมหาชนรุ่นใหม่อีกหลายมหาวิทยาลัย ผนวกกับเครือข่ายมูลนิธิต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด โดย.พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช( สารวัตรแรมโบ้คนดัง)นายตำรวจประจำตัว พล.เอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี(และยังเป็นรองประธานบ.อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ซึ่งมีพลเอกพิจิตรฯเป็นประธานโครงการฯ) พร้อมเครือข่ายทางด้านการเมือง ซึ่งมีนายสุเทพ  เข้มแข้งปรีชานนท์  นักการเมืองระดับหัวหน้าพรรคที่ตระเวณช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่หลายจังหวัด, นายดิษชูภณ นัยเนตร (ทีมนักวิชาการการเมืองภาคประชาชน-ภาคท้องถิ่น) มาร่วมกันสรรค์สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีทางการเมือง”

 

                นายสมชายฯ ประธานเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ยังกล่าวต่อไปว่าในส่วนของนักวิชาการด้านสุขภาพก็มีอ.เภสัชกรอธิวัฒน์  สินรัชตานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือก(คณะทำงานยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารสุขและแพทย์ทางเลือก-สมุนไพรพื้นบ้านไทย) และ อาจารย์สอนแพทย์ อ.ดร.สุรชัย เลี่ยมทอง  นักวิชาการด้านMesoterpay and Anti Aging พร้อมเครือข่ายสมาชิกแพทย์ทางเลือกที่มาตัวกันในเครือข่ายไทยสร้างสรรค์อีกจำนวนมาก นอกจากผู้คนในแวดวงสังคมบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสร้างเยาวชนให้คนเป็นคนดีในสังคมอีกหลายท่านอาทิ รศ.(พิเศษ)สุชาริณี  แสงสุวรรณ และรศ.(พิเศษ)น.อ.มโนธร  แสงสุวรรณ  ประธานสถาบันอบรมศิลปะมวยไทยค่ายมวย(ว.สาครฤทธิ์) ดร.แสวง วิทยพิทักษ์  ประธานกรรมการควบคุมผู้ตัดสินไทยไฟท์, อ.ดนัย  หริพัฒน์กุล กรรมการสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

 

                 อาจารย์ดร.สุรชัย  เลี่ยมทอง นักวิชาการด้าน Anti Aging กล่าวว่าตนเองในฐานะคณะกรรมการยุทธศาตร์ทางด้านสุขภาพจะเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้วางแผนการดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยไปจนถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุตลอดจนเรื่องการสร้างภาวะผู้นำทางด้านสุขภาพ ซึ่งในส่วนนี้ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ท่านมีความรู้และปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างของสังคมผู้สูงอายุที่ลดอายุหรือชะลอวัยได้เป็นอย่างดี

 

                 ทางด้าน นายสุเทพ​  เข้มแข็งปรีชานนท์ ในฐานะยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองกล่าวว่า ตนเองก็จะนำเอาความรู้ทางด้านการเมืองที่มีประสบการณ์มานานพอสมควรมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ที่จะเป็น young.politicฯ นั้นจะมีการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อวันหนึ่งก็ตัดสินใจมาทำงานด้านการเมือง ซึ่งด้านนี้ทราบว่าประธานเครือข่ายมีผู้หลักผู้ใหญ่นักวิชาการด้านนี้อีกหลายท่านมาร่วมเป็นวิทยากรเราจะแบ่งกันทำงาน ผมลงพื้นที่สร้างเครือข่ายชุมชนทีมประธานเครือข่ายลงพื้นที่สร้างผู้นำในท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

                 ส่วน พ.ต.อ.สุรโชค  เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้)ในฐานะรองประธานโครงการพระราชดำริ(เขาค้อ)และประธานมูลนิธิต่อต้านป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดก็จะช่วยความรู้ประสบการณ์การทำงานมาถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ๆที่มากับยุคเทคโนโลยี ซึ่งทางประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ท่านมีทีมงานเทคโนโลยีและบุคลากรคนรุ่นใหม่มาช่วยอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำงานขับเคลื่อนไปพร้อมกัน นอกจากนั้นส่วนของเกษตรอินทรีย์เราก็จะพาเยาวชนผู้นำไปดูงานโครงการพระราชดำริที่เขาค้อ และการสาธิตการเพาะปลูกพืชพรรณผลไม้ที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเรียกว่าลงพื้นที่ปฏิบัติงานและชมของจริงในโครงการฯพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และต่อเนื่องถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10

 

               ท้ายสุดประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ กล่าวว่าโครงการฯนี้เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้รวมพลังกันในการจะร่วมกันทำความดีและตอบแทนคุณแผ่นดินกันแต่ยังเป็นเยาวชนและเมื่อเขามีอายุมากขึ้นจะทำให้เขา    เป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นโครงการฯที่ผสมผสานทั้งเยาวชนและคนรุ่นใหม่ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการฯในวันที่ 18 กรกฎาคม ศกนี้ เวลา 14.30น. ณ  โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวบางกอก(ฟอร์จูน)พร้อมคนรุ่นใหม่หลากหลายสาขาอาชีพทั้งนักธุรกิจ-ดีไซนเนอร์-ธุรกิจท่องเที่ยว-แพทย์ทางเลือกรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่ในวงการกีฬาไปพร้อมกันกับสโลแกนที่ว่า”สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย”

เสาร์​ที่ 18 ก.ค.นี้​ นายสมชาย​ พหุ​ล​รัตน์​ ประธาน​สถาบัน​เครือ​ข่า​ยไทย​สร้างสรรค์​ ร่วมกับนายสุเทพ​ เข้มแข็ง​ปรีชา​นนท์​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ไทย​รัก​ชาติ, พ.ต.อ.สุร​โชค​ เจษฎา​เดช(สารวัตร​แรมโบ้)​ประธาน​มูลนิธิ​ต่อต้านป้องกันอาชญากรรม​และ​ยาเสพติด​และเครือข่าย​นักกฎหมายระดับ​ปริญญา​เอก​อ.นิดวรรณ​ เพราะสุนทร​  ผอ.หลักสูตร​นิติ​ฯม.รังสิต​ร่วมกันเปิดตัวโครงการYoung  politic  Leadership.​ณ​ ร.ร.แกรนด์​ เ​มอ​ร์​เคียว​ ฟอร์จูน เวลา​14.30​น.​ มี ศ.ดร.มณีรัตน์​ สวัสดิ​วัต​น์​ ณ​ อยุธยา​ .​และ​ ศ.ดร.สุรพล บุญ​ป​ระ​ถัมภ์​ คณะที่ปรึกษา​ร่วมแถลงข่าว

โดย piakiq

 

กลับไปที่ www.oknation.net