วันที่ พุธ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะ วันนี้เริ่มรับเงิน งวดสุดท้ายแล้ว


เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร รับเงินงวดสุดท้าย 5,000 บาท ธ.ก.ส. เริ่มโอนให้วันที่ 15 ก.ค. นี้

การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 ว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ ตั้งแต่วันที่ 15-22 ก.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะจ่ายวันละ 1 ล้านราย

มีเกษตรกรผ่านการคัดกรองตามข้อกำหนด 189,663 คน สามารถแยกสถานะการอุทธรณ์ออกเป็นกลุ่มได้แก่

  1. กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 คน
  2. กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ 108,391 ราย
  3. กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย จากการคัดกรอง 10,284 ราย

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ผ่านทางเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert

เยียวยาเกษตรกร

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net