วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๑๔ ลักษณะนิสสัยของหัวหน้างาน ตามคติโบราณ ของไทย !!


๑๔ ลักษณะนิสสัยของหัวหน้างาน ตามคติโบราณ
ของไทย !!

 

 

คติโบราณของไทย ได้ให้หลักเปรียบเทียบว่าด้วย
ลักษณะนิสสัยของหัวหน้างานไว้ ๑๔ ประการ ที่
ชนรุ่นหลังควรทราบ คือ


๑. เป็นตาเมือง หมายถึงมี ปัญญาเป็นนิสสัย


๒. เป็นหูเมือง        "    มี นิสัยหนักแน่น


๓. เป็นแก่นเมือง    "    ยึด ศาสนาเป็นขั้วหัวใจ


๔. เป็นหลักเมือง    "    มี วิชาดี


๕. เป็นฐานเมือง     "    มี จรรยาดี


๖. เป็นใจเมือง        "    มี นิสัยรักการงาน


๗. เป็นขื่อเมือง       "    มี นิสัยซื่อสัตย์


๘. เป็นแปรเมือง      "    มี นิสัยขยันขันแข็ง


๙. เป็นผาเมือง        "    มี นิสัยสามารถกล้าหาญ


๑๐. เป็นเขตเมือง     "    มี มารยาทดี


๑๑. เป็นประตูเมือง    "   มี นิสัยสามัคคี


๑๒. เป็นสติเมือง       "   มี นิสัยประหยัด


๑๓. เป็นค่าเมือง        "  มี นิสัยกตัญญู


๑๔. เป็นเมฆเมือง      "  มี นิสัยพรหมวิหาร

 

อ.ลักษณพรหม

 

 

***
ที่มา :
วารสารตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่ 9 เล่มที่ 53
กันยายน 2530

 

ขอขอบคุณ

ท่านพันเอก อุดร ลักษณพรหม

และวารสารตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net