วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันนี้ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้า 3,000 บาทรวดเดียว


วันนี้ 20 ก.ค. 63 เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม เงิน 3,000 บาท ใครเงินเข้าแล้วบ้าง

กรมบัญชีกลางโอน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง มีทั้งสิ้น 6,781,881 คน ได้แก่

  1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 คน
  2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 คน
  3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 คน

เยียวยากลุ่มเปราะบาง

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net