วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มกอช. มอบป้าย www.dgtfarm.com ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯที่ลพบุรี


ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นายสุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ ไร่ทหารสานประชา พร้อมพบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำ เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน การเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.dgtfarm.com โดยมีนางพิมพ์ชญา ภาฮุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม แปลงสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เลขาธิการ มกอช. ยังได้มอบป้าย www.dgtfarm.com ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไล่ทหารประสานประชา โดยนางพิมพ์ชญา ภาฮุย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้แทนรับมอบป้าย เพื่อแสดงถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประเภทสมุนไพรอินทรีย์ Organic Thailand รายแรกของ dgtfarm.com ที่สมาชิกกลุ่มฯ ได้นำสินค้าสมุนไพรแปรรูป ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร นำมาเข้าระบบตลาดสินค้าออนไลน์ www.dgtfarm.com

ดร.จูอะดี กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สมาชิกกลุ่ม มีทั้งหมดจำนวน 9 คน มีเนื้อที่ทำการเกษตร 20 ไร่ ทำการเกษตรผลิตสมุนไพร อินทรีย์ ชนิดสมุนไพรขมิ้นชันพันธุ์แดงสยามและฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้รับการรับรอง Organic Thailand ตั้งแต่ปี 2560 และกลุ่มฯ มีลูกข่าย ที่มีความพร้อมทำเกษตรอินทรีย์จำนวน 100 คน อยู่ในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้แปรรูปสมุนไพรขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม และฟ้าทะลายโจร ส่งให้องค์การเภสัชกรรม บริษัทไทยเฮิร์บ และบ้านรักขมิ้น รวมถึงเป็นสมาชิก ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.dgtfarm.com ด้วย

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net