วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“WE GROW - ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ปิง วัง ยม น่าน


องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษาและประชาชนในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการ ”WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน” เพื่อร่วมสร้างสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนควบคู่กับการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และพนักงานซีพีอาสา ทีมงานจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา พร้อมชาวบ้านในชุมชนรวมกว่า 250 คน ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการ WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน ถือเป็นความตั้งใจของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ที่จะให้เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยเริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่กลุ่มธุรกิจของเครือฯ และขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ซึ่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 500,000 แสนต้น ในพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้ มีเป้าหมายที่จะปลูกจำนวน 100,000 ต้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือซึ่งได้เริ่มในพื้นที่ป่าต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นแห่งแรก มีเป้าหมายการปลูกประมาณ 10,000 ต้น ต้นไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์ ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง ซึ่งนอกจากพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขมแล้วจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน ต่อไป

ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้นอกจากเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยปกป้องสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังช่วยดูดซับคาร์บอน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และยังเป็นสร้างการมีส่วนของชาวชุมชนในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืนในปี 2030 ของเครือฯ ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ด้วย

ที่มา : Facebook - We Are CP

โดย MooNoiJA

 

กลับไปที่ www.oknation.net