วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลงทะเบียนกำลังใจ วันนี้วันแรก ผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย


ลงทะเบียนกำลังใจ ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย สำหรับแพทย์ พยาบาล อสม บุคลากรทางการแพทย์ 1.2 ล้านคน

เริ่ม ลงทะเบียนกำลังใจ  25 ก.ค. นี้ เริ่มเดินทางเที่ยวจริง 30 ก.ค. - 31 ต.ค. 63

แพ็คเกจ “กําลังใจ” เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณ

  • อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
  • อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล

ให้สามารถทำงานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อสม., อสส. และ รพ.สต.

ลงทะเบียนกำลังใจ  ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone พร้อมบัตรประชาชน โดยมือถือ 1 เครื่อง สามารถลงทะเบียนได้ 1 คนเท่านั้น

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net