วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก


 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบทางไกล ทบทวนแผนงาน AEC Blueprint 2025 และติดตามความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ 4IR รับมือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลก
 
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า
 
ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบประชุมทางไกล
 
โดยคณะทำงานฯ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 การหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การประเมินคู่ค้านอกภูมิภาคที่มีศักยภาพ และการจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR 
 
นางอรมนกล่าวว่า การประชุม HLTF-EI เป็นการหารือในประเด็นเชิงนโยบายที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้อาเซียนมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจตาม AEC Blueprint 2025 มาได้ครึ่งทาง นับตั้งแต่การเข้าสู่ AEC เมื่อปี 2558
 
จึงต้องมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของแผนงานที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลก โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต
 
โดยผลจากการประเมินจะนำไปวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 รวมทั้ง Blueprint ฉบับต่อไป
 
สำหรับการประชุมทางไกลครั้งนี้ คณะทำงานระดับสูงฯ จะร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะแผนพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังวิกฤตคลี่คลาย รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่างๆ
 
อาทิ ระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่มีความครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งสามเสาอาเซียน ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงวิกฤตนี้ รวมถึงการประเมินคู่ค้านอกภูมิภาคที่มีศักยภาพและอาจเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในอนาคต 
 
ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่าการค้ารวม.........
 
 
 
 
 
 
 

โดย คิดลึกณสยาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net