วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ ที่ระลึกหล่อพระประธานวัดนิโครธาราม ฉลองอายุกึ่งศตวรรษ พระโสภณวราภรณ์ ..... บล็อคกษาปณ์


เหรียญ ที่ระลึกหล่อพระประธานวัดนิโครธาราม ฉลองอายุกึ่งศตวรรษ พระโสภณวราภรณ์ ..... บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงงานกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รับจ้างผลิตเหรียญพระ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ  งานส่วนใหญ่ จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

 

                 “ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัย ต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลา

                 ไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดี

                 ความไม่พลั้งเผลอนั่นแล คือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆ

                 ที่ยังไม่เกิด ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้  ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมด

                 ก็ไม่กำเริบลำพอง 

                                                                               พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

 

 

 

 ด้านหน้าเหรียญ

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

คำบาลีด้านหลังเหรียญ

                                                            เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา

                                                            เยสํ เหตุํ ตถาคโต อาห

                                                            เตสญฺจ โย นิโรโธ จ

                                                            เอวํ วาที มหาสมโณติ ฯ

 

 คำแปล

                                                      ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

                                                      พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

                                                      และความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น

                                                      พระมหาสมณะเจ้า ทรงสังสอนอย่างนี้

 

พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุณโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร นามเดิม เฉลียว ปัญจมะวัต เกิดเมื่อวัน พุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2468 เป็นชาวปทุมธานี อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ณ วัดบางนา จังหวัดปทุมธานี ถึง พ.ศ. 2490 ย้ายมาจำพรรษาที่คณะ 4 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ครั้งเมื่อพระเทพมุนี (วน ฐิติญาโณ) มาครองวัดอรุณราช วรารามฯ จึงย้ายมาอยู่คณะ 1

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2494 ศึกษาพระปริยัติสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามฯ, พ.ศ. 2542 ได้รับปริญญาพุทธศาสนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การปกครอง, พ.ศ. 2495 เป็นเจ้าคณะ 1 วัดอรุณราชวรารามฯ และเป็นพระกรรมวาจาจารย์, พ.ศ. 2511 เป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ, ในปีพ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ, พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์, พ.ศ. 2551 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ กระทั่งปีพ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราช วรารามฯ

ด้านสมณศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณ วราภรณ์,  พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะ ชั้นราชที่ พระราชสุทธิโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, พ.ศ. 2552 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมงคลรังษี ปูชนียสถานประยุต วิสุทธิศาสน วราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมงคลเจดีย์ ศรีไพศาลวิหารกิจ พิพิธธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระธรรมมงคลเจดีย์ เจ้าอาวาสวัด อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร อาพาธด้วย โรคชรา  และมรณภาพด้วยอาการสงบ  สิริ อายุ 93 ปี 73 พรรษา 

 

 

ข้อมูล/ภาพ

https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_39565

https://www.instagram.com/p/Br2CMdxha4-/

https://www.unzeen.com/article/1360/

 

 

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net