วันที่ พุธ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

50 ข้อผิดพลาด ที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง


การทำงานต้องเน้นประสิทธิผล
การทำงานต้องเน้นผลลัพธ์
การทำงานต้องเน้นความคุ้มค่า
การทำงานต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
การทำงานต้องทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
.


การทำงานแบบลีนจึงได้ถูกนำมาใช้
ตั้งแต่ยุคการจัดการวิทยาศาสตร์
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1880
และต้นศตวรรษที่ 1900
เมื่อ Frederick w. Taylor และคณะ
จบจนปัจจุบัน
.
การดำเนินการแบบลีน
ผู้บริหารมักผิดพลาดเสมอ
ทั้งในด้านความเข้าใจ
และการประยุกต์ใช้แบบผิด ๆ
.
จนบั่นทอนความพยายาม
ของทุกคนในด้านลีนอย่างรวดเร็ว
.
ถ้าผู้บริหารต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา
และผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ
จะต้องลดข้อผิดพลาด
(โดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่พบบ่อย)
ให้ได้มากที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย
.
เรามาศึกษา และเรียนรู้
50 ข้อผิดพลาด
ที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
(ที่มา Wisdom for Lean Leaders
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด)

ที่ http://www.bt-training.com/index.php… ครับ

#เพื่อประเทศไทย ทำดี ทำได้ ทำเลย
#ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ดร.
#Thongpunchang Pongvarin Dr.
#Management GURU by Dr.Thong BT
#bt-training.com
Mobile.0898118340
http://www.bt-training.com/

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net