วันที่ พุธ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐและเอกชนรวมใจจัดนิทรรศการจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน


ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยภายในงานมีนิทรรศการออกบูธจากภาครัฐและภาคเอกชนที่น่าสนใจมากมาย 

CP โชว์นวัตกรรมเกษตรอาหาร-ดิจิทัล หนุนพัฒนายั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน....ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำเสนอนวัตกรรมด้านอาหาร การเกษตรสู่อนาคตวิถีใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ในการนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

นายศุภชัย เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ประกอบธุรกิจภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จากร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่ชื่อเจียไต๋ในอดีตจึงเติบโตมาถึง 100 ปี เป็นองค์กรธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนผืนแผ่นดินไทย

และท่ามกลางการก้าวสู่อนาคตชีวิตวิถีใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนเป็นหลัก สุดท้ายจึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงของชาวไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง และร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน....ใต้ร่มพระบารมี” ที่จะนำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่บนพื้นที่สีเขียว ที่โชว์ให้เห็นถึงนวัตกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านอาหาร การเกษตร ที่จะนำไปสู่อนาคตวิถีใหม่ สร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 

“บุญรอดบริวเวอรี่”ขอเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลสังคม ถ่ายทอดและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 

 

โดย ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารจาก “บุญรอดบริวเวอรี่” บอกว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตั้งใจที่จะเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลสังคม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เช่น โครงการสิงห์อาสาของบริษัท ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับคนไทย

ล่าสุดคือโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นการแนะนำความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งด้านงานช่าง งานการเกษตร และการทำอาหาร สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดังมาร่วมวางหลักสูตร เราจึงนำโครงการนี้บางส่วนมาสู่กิจกรรม บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมใจสร้างอาชีพ เพื่อคนไทยใต้ร่มพระบารมี โดยเชิญเชฟชื่อดังมาสาธิตทำอาหารและมอบสูตรเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอด หรือนำแนวคิดไปปรุงอาหารของตัวเอง”

 

159595251310

 

 

พลังงานร่วมจัดงาน“พลังงานสร้างชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

โดยกิจกรรมในส่วนของกระทรวงพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิดพลังงานสร้างชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นกิจกรรมให้ความรู้และสร้างอาชีพจากการนวัตกรรมพลังงาน มาช่วยลดต้นทุนการผลิต แปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น การผลิตรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ระดับครัวเรือน โดยแต่ละกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้อย่างละเอียด นอกจากนั้นยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับชุมชนที่ผลิตสินค้าและต้องการจำหน่ายผ่านช่องทางของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.และตลาดออนไลน์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีกิจกรรมให้มีความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนด้านพลังงานและส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย 

 

 

คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย แจกลูกฟุตบอลจากโครงการ "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย"

 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ณ ท้องสนามหลวง   ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม นี้  โดยเชิญชวนประชาชนร่วมชมบูธนิทรรศการ คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย พร้อมรับแจกฟุตบอลและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย 

 

โดยนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมแจกลูกฟุตบอลจากโครงการ "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย" ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน รวมถึงสินค้าจากภูมิปัญญาไทยที่ไปไกลระดับโลก  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและคนไทย ให้ได้ไปแสดงศักยภาพบนเวทีโลก ภายใต้ชื่อ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์  พลังคนไทย" มุ่งเน้นสนับสนุนใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา (SPORT POWER), ด้านดนตรี (MUSIC POWER), และด้านชุมชน (COMMUNITY POWER) โดยเนื้อหาโครงการฯ จะถูกนำมาแสดงเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนผู้เข้าชมงาน โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดและสื่อวีดิทัศน์  
 
รวบรวมข้อมูลจาก บ้านเมือง,กรุงเทพธุรกิจ
 
 
 

 

โดย ยี่สิบแปดกันยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net