วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมชลฯดึงชุมชนสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืน


กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ สร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืน 

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมิน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลงพื้นที่ติดตามและการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ประจำปี2564 ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและการบำรุงรักษา โครงการชลประทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการชลประทานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า การประเมินดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่เพื่อเข้าถึงความต้องการของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างแท้จริง ตามนโยบาย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มุ่งสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมบรูณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาแหล่งน้ำต่อไป เป็นการสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางด้านน้ำให้ประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย countrygirl

 

กลับไปที่ www.oknation.net