วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระบรมราชจักรีวงศ์กับการแพทย์การสาธารณสุขไทย


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และชุดสูท

“เรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชน”
โดย...นายธีระพงษ์ โสดาศรี
อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
............................
.
ในยุคบุกเบิกของการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน (พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2472) นี้ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกของไทยที่ทรงสนพระทัยในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างจริงจัง เนื่องจากได้ทรงเห็นว่าการแพทย์และการสาธารณสุขในสมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้า ประชาชนมีความเสี่ยงสูงในการเจ็บป่วยโดยเฉพาะจากโรคติดต่อ
.
ได้ทรงลาออกจากราชการกองทัพเรือ และได้เสด็จไปศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันมั่นคง ทรงประสบความสำเร็จในการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสาธารณสุข (C.P.H) และปริญญาแพทยศาสตร์ ชั้น “เกียรติปริญญา” (cum laude)
.
และได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยเอนกประการ อาทิ การพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และหอพักพยาบาล พระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่แพทย์พยาบาล เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
.
ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับ “มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์” เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงการแพทย์ไทย
นอกจากนี้ทรงส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าทางการแพทย์ โดยได้จัดตั้งทุนเพื่อการค้นคว้า และสืบสวนทางการแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาลศิริราช และยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ฝึกอบรมแก่นักเรียนแพทย์ พยาบาลรวมทั้งส่งปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลแมคคอมิค จังหวัดเชียงใหม่
.
และทรงส่งเสริมเรื่อง “สงเคราะห์มารดาและทารก” โดยทรงวางโครงการดัดแปลงวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคลอดบุตรขนาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์อบรม ศึกษาพยาบาล ผดุงครรภ์พยาบาล สาธารณสุขสังคมสงเคราะห์ และหมอตำแย เพื่อจะได้มีผู้ทำงานด้านสงเคราะห์มารดาและทารกเพิ่มขึ้น
.
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างไพศาล
.
ด้วยพระเกียรติคุณและอัจฉริยะภาพดังกล่าว จึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยปัจจุบัน” ของไทย และมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านแพทย์และสาธารณสุขเป็นหลัก จึงได้รับนามว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล”.

ข้อมูล : เรียบเรียงจากเว็บไซต์ไฮโซด็อทคอม ด็อทโออาร์ ด็อททีเอช
.
............................
หมายเหตุ : การใช้คำว่า “วโรกาส” ต้องทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขอโอกาส เช่น เข้าเฝ้า เมื่อได้รับหนังสือตอบรับว่าอนุญาต จึงใช้ได้ โดยทั่วไปให้ใช้คำว่า “โอกาส” เช่น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
.
ข้อมูล : เรียบเรียงจากสำนักพระราชวัง.
............................
31 ก.ค. 63
อนุญาตเผยแพร่ได้

ในภาพอาจจะมี 2 คน

โดย สิงห์นอกระบบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net